Przyznano statuetki "Przyjaciel Warmii 2011"

  • Drukuj

Honorowy Tytuł "Przyjaciel Warmii" przyznawany jest osobom i instytucjom, które swą działalnością wnoszą wkład w rozwój Warmii, w kształtowanie tożsamości regionalnej jej mieszkańców oraz których działalność przyczynia się do gospodarczego, turystycznego i kulturalnego rozwoju naszego regionu. W bieżącym roku zostały przyznane Statuetki "Przyjaciel Warmii 2011". Zostali nimi uhonorowani:

  • Sławomir Skowronek
  • Janusz Filipkowski
  • Ks. prałat mgr Tadeusz Graniczka
  • Fundacja im. Mikołaja Kopernika we Fromborku

Na stornie Stowarzyszenia przedstawiamy sylwetki laureatów Statuetki "Przyjaciel Warmii 2011" oraz Statuetki "Przyjaciel Warmii" z lat ubiegłych.