Zabytkowe obiekty Barczewa będą wyremontowane

  • Drukuj

Kościół poewangelicki, Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego i ratusz – wszystkie te obiekty dziedzictwa kulturowego w warmińskim Barczewie doczekają się renowacji za unijne pieniądze. Gmina pozyskała ponad 3,2 mln zł na prace adaptacyjne. – Dzięki temu atrakcyjność turystyczna gminy Barczewo na pewno wzrośnie – cieszą się władze Barczewa.

Fot. Wojciech Wójcik

W dniu 29 czerwca 2012 roku Lech Jan Nitkowski, burmistrz Barczewa podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo, poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego”. Projekt zostanie dofinansowany kwotą 3 232 371,07 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2012-2014, a wkład własny Gminy Barczewo nie przekroczy 15% całkowitych kosztów projektu.

Fot. Wojciech Wójcik

W ramach tej inwestycji przyjęto nowatorskie pomysły zagospodarowana zabytkowej przestrzeni publicznej trzech pięknych obiektów w Barczewie:

1. Kościół poewangelicki - zakłada się przeprowadzenie remontu i adaptacji wnętrz kościoła na Międzynarodowe Centrum Kultury w Barczewie. Prace konserwatorskie i adaptacyjne wewnątrz zabytkowego obiektu oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstanie dzięki realizacji projektu zarówno piękna i akustycznie atrakcyjna sala do występów zespołów artystycznych, jak również ogromna przestrzeń do organizowania wystaw różnego rodzaju.

2. Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie) - remont wraz z wyposażeniem wnętrza muzeum, wymiana okien i drzwi oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Ratusz w Barczewie – planuje się wykonać prace adaptacyjne poddasza, remont z adaptacją wieży ratuszowej na wieżę widokową w celu udostępnienia jej dla turystów, utworzenie sali wystawienniczej (historycznej) na wyremontowanym poddaszu Ratuszu. Sala historyczna będzie wystylizowana na muzeum a w zakupionych gablotach będą umieszczone zabytki archeologiczne odkryte przez archeologów w latach 2010-2011 podczas prac rewitalizacyjnych. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez budowę dźwigu osobowego wewnątrz budynku, przedłużenie klatki schodowej na poddasze, remont części dachu, prace konserwatorskie elewacji zewnętrznej, wymiana części okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż kotłowni gazowej pozytywnie wpłynie zarówno na bieżącą pracę urzędu, jak i obsługę turystów.

Realizacja projektu skutecznie uzupełni ofertę turystyczną Gminy Barczewo. Jest on także swoistym uzupełnieniem zakończonej w 2011 roku rewitalizacji barczewskiej starówki, ponieważ cała inwestycja zlokalizowana jest wokół zrewitalizowanych ulic, parkingów i zielonych przestrzeni.