• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Zapraszamy na konferencję "Spotkania z historią - 550-lecie II pokoju toruńskiego"

Stowarzyszenie "Dom Warmiński oraz Stowarzyszenie gmin "Polskie zamki gotyckie" zapraszają na konferencję zorganizowaną dzięki wsparciu Samorządu Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu "Spotkania z historią - 550-lecie II pokoju toruńskiego, która odbędzie się 6 października 2016 r. o godzinie 10.00 w Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim (wielki refektarz)

P R O G R A M K O N F E R E N C J I

 • godz. 9.30 – 10.00 rejestracja uczestników
 • godz. 10.00 – otwarcie konferencji Jarosław Kogut Prezes Stowarzyszenia „Dom Warmiński
 • prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, Warmia w Koronie – trudne początki wspólnego bytu
 • ks. prof. Andrzej Kopiczko, Diecezja Warmińska w czasie podpisania II pokoju toruńskiego
 • przerwa kawowa, poczęstunekdr
 • Tomasz Chwietkiewicz, O życiu doczesnym, geopolitycznych wyborach oraz losach pochówku biskupa warmińskiego Pawła Legendorfa
 • Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim w okresie wojny trzynastoletniej 1454-1466
 • Koncert kameralnego zespołu muzycznego Pro Musica Antiqua

 

Share