• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Relacja z warsztatów

Chcąc przyczyniać się do rzeczywistej popularyzacji regionu, tradycji i gwary, a tym samym do pogłębiania świadomości regionalnej Warmiaków, Stowarzyszenie "Dom Warmiński" już po raz kolejny zorganizowało spotkania warsztatowe. Tym razem odwiedziliśmy Braniewo (10.05.2019 r.), Blanki (22.05.2019 r.), Dywity (29.05.2019 r.) oraz Ornetę (05.06.2019 r.). Warsztaty przeprowadzili historyk i regionalista Izabela Lewandowska oraz rodowity Warmiak i znawca gwary warmińskiej Edward Cyfus. Udział w spotkaniach wzięli mieszkańcy Warmii zainteresowani zgłębianiem wiedzy o regionie. Byli to nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy IT, animatorzy kultury, a także uczniowie szkół podstawowych i średnich.

Podczas spotkań rozmawiano o przynależności państwowej Warmii na przestrzeni wieków, o dziedzictwie Krzyżaków i biskupów warmińskich w regionie. Dzięki takim inicjatywom możemy pogłębiać naszą wiedzę i często dowiedzieć się o zupełnie nieznanych fragmentach warmińskiej spuścizny.

Uczestnicy warsztatów wysłuchali gawęd w gwarze, uczyli się słówek i piosenek warmińskich, czytali lekcje z „Elementarza warmińskiego”. Rozmawiano o genezie i specyfice gwary, a także o wpisie gwary na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO - listę najcenniejszych skarbów kultury niematerialnej.

Celem spotkań było zainteresowanie historią i poznawanie wspólnego dziedzictwa kulturowego, integracja mieszkańców Warmii i zachęta do podejmowania rozmów i działań związanych z naszą „Małą Ojczyzną”.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali e-book „Elementarz warmiński” – wyjątkowe narzędzie edukacyjne, które pokazuje bogactwo dziedzictwa kulturowego Warmii. Może z niego korzystać każdy, kto interesuje się historią Warmii i czuje się związany z naszym regionem.

Dziękujemy Gminie Miejskiej Braniewo i Gminie Lidzbark Warmiński, Gminie Dywity oraz Gminie Orneta za pomoc w organizacji warsztatów.

Działanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Poniżej relacja fotograficzna:


Share