• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Warmińskie meble w fotografii Mariusza Banasiaka

Autorem poniższych fotografii jest Mariusz Banasiak. Autorowi dziękujemy za udostępnienie zdjęć.

Wszystkie eksponaty pochodzą z Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Warmińskie rzeźby

Prezentowane rzeźby pochodzą z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Redakcja pragnie gorąco podziękować muzealnikom z olsztyńskiego muzeum za okazaną życzliwość i udostępnienie nam swej kolekcji.

Jedną z form manifestowania swej pobożności wśród mieszkańców dawnej "Świętej Warmii" było rzeźbiarstwo. Ludowi, anonimowi twórcy już w średniowieczu wyrażali swoją szczerą, płynącą z głębi serca religijność, prostymi narzędziami przekształcając kawałek pozbawionego życia drewna w bardziej, bądź mniej doskonałą, ale zawsze dynamiczną i pełną ekspresji figurę świętego patrona. Warmińska tradycja rzeźbiarska doskonale współgrała z inną jeszcze formą kultu, tak nieodłącznie związanego z Warmią - z kapliczkami. To w nich bowiem znajdywały swe schronienie liczne figury Matki Boskiej, Piety, św. Józefa, Floriana, Rocha, Nepomucena, Walentego, Joachima i wielu innych. Z warmińską rzeźbą ludową wiąże się wiele historii na trwałe wpisanych w lokalną tradycję katolicką, jak chociażby ta o wyrzeźbionej przez skazańca figurze Matki Boskiej umieszczonej w podzięce za ułaskawienie na gałęziach przydrożnej lipy. W miejscu, gdzie niegdyś rosła owa lipa wznosi się dziś jedno z najpiękniejszych barokowych sanktuariów w Europie - Święta Lipka.

Obecnie w przydrożnych kapliczkach próżno by szukać dawnych, zabytkowych, ludowych "świątków". By chronić te unikalne i niezwykłe artystycznie rzeźby przed zniszczeniem na skutek działań atmosferycznych, ale przede wszystkim przed kradzieżą, muzealnicy zastąpili je gipsowymi odlewami, a oryginały pieczołowicie przechowują w zakamarkach swego przepastnego magazynu. Nam jednak udało się namówić ich do zaprezentowania na łamach naszego portalu najpiękniejszych i najciekawszych rzeźb, głównie XVIII-wiecznych, znajdujących się niegdyś w warmińskich przydrożnych kapliczkach.

Jeden z apostołów-XVIIIw. Matka Boska św. Florian - XIXw. św. Florian - XVIIIw. Jezus Chrystus - XVIIIw. św. Józef - XVIIIw. św. Józef - pocz. XXw. św. Katarzyna - XVIIIw. św. Katarzyna - XVIIIw. Matka Boska Łąkowska - XIXw. Matka Boska Świętolipska - XIXw. Maria z Jezusem na osiołku - XVIIIw. Maria z dzieciątkiem - XIX w. Maria z dzieciątkiem - XVIIIw. św. Mikołaj-XVIIIw. św. Stanisław ze Szczepankowa - XVIIIw. św. Stanisław ze Szczepankowa - detal - XVIIIw. św. Anna - XVIII w. św. Anna-XVIIIw. św. Roch-XVIIIw. Image Alegoria Trójcy Świetej-XVIIIw. św. Walenty-XVIIIw. św. Walenty-XVIIIw. św. Walenty-XVIIIw. Matka Boska z Dzieciątkiem Matka Boska z Dzieciątkiem Matka Boska z Dzieciątkiem Matka Boska z Dzieciątkiem Matka Boska z Dzieciątkiem Matka Boska z Dzieciątkiem Matka Boska z Dzieciątkiem Matka Boska z Dzieciątkiem Matka Boska z Dzieciątkiem św. Jan Nepomucen Pieta Pieta Pieta Pieta - detal Pieta - detal św. Walenty św. Walenty - detal św. Walenty - detal św. Walenty - detal Image Image Image Image Image Image Image Image

Warmińskie skrzynie

Poniżej prezentujemy niezwykle charakterystyczne dla Warmii "skrzynie posagowe".

Wszystkie eksponaty pochodzą z Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.

Image Image Image Image Image Image ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Warmińskie meble

Prezentacja warmińskiego snycerstwa ludowego.

Wszystkie eksponaty pochodzą z Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Fotografie Mariusza Banasiaka

Warmińskie meble w fotografii Mariusza Banasiaka.

Warmiński styl

Warmiński styl

Warmińska skrzynia posagowa-1830rok

Chociaż kultura ludowa Warmii dość wcześnie została zdominowana przez masową produkcję miejską, dla ukazania odrębnej tradycji otwieramy dział "Warmiński styl". Częścią tradycji kulturowej Warmii jest bowiem regionalny styl sztuki użytkowej. Portal Dom Warmiński prezentować będzie charakterystyczne regionalne wzornictwo w meblarstwie, kowalstwie, odzieży, tkaninach. Chcemy w ten sposób wspierać rynek tzw. produktów lokalnych wzbogacających ofertę turystyczną regionu i dających możliwość zarobkowania.

Dziękujemy Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku za udostępnienie materiałów do stworzenia tego działu.

Warmińskie skrzynie

Warmińskie meble

Warmińskie rzeźby