• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Ewa Koniecpolska - Pejzaże warmińskie

Pejzaże warmińskie

Ewa Koniecpolska fotografuje od roku, gównie przy okazji wypraw rowerowych. Jej ulubiony temat to przyroda Warmii i Mazur. - Przyroda jest piękna wszędzie, więc wszędzie można jej zrobić piękne zdjęcie, nawet w centrum Olsztyna - mówi. - W mieście działalność człowieka zawęża jednakże horyzont. Otwarta dla pejzażu przestrzeń zaczyna się pół kilometra za miastem. Ale niekoniecznie dużo dalej. Najpiękniejszą krainą na świecie jest Warmia, a warmińskie pejzaże zaczynają się w Posortach, Dajtkach, na Osiedlu Mazurskim, w Jarotach - pół kilometra od domu...
Większość zdjęć, które prezentujemy, powstała właśnie "pół kilometra od domu", tuż za Olsztynem, lub nawet w samym mieście. Otwórzmy oczy - tak mieszkamy!

Jesień na Warmii

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Jesienne mgły

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Marek Świątecki - pastele

Marek Świątecki - o sobie

Szukając swego miejsca w życiu podejmowałem się wielu bardzo różnych zajęć i właściwie zawsze (może właśnie dzięki tej różnorodności) znajdowałem w tym dużą przyjemność.

Miałem swój zespół muzyczny, w którym grałem na flecie. Byłem aktorem eksperymentalnego teatru studenckiego; byłem akustykiem i „nadwornym” scenografem legendarnego „NIEBA”, w którym czasem także śpiewałem i grywałem na instrumentach perkusyjnych. Jako instruktor k-o szkoliłem gospodynie klubów wiejskich. Organizowałem widownię i zajmowałem się reklamą Teatru w Olsztynie. Malowałem i sprzedawałem obrazy na ulicach Paryża. Byłem dyrektorem programowym Radia WAMA, a dla Radia Olsztyn pisałem i nagrywałem satyryczne „Poradniki dla prawdziwych mężczyzn”. Zaprojektowałem też kilka plakatów, kalendarzy i okładek płyt. Mam „na sumieniu” scenografie i dyrektorowanie Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie, a także scenariusz, scenografię i produkcję widowiska do obrazów Edvarda Muncha „Taniec życia” (także dla TVP).

Nade wszystko jednak największą przyjemność sprawia mi malarstwo, z którym „przyjaźnię się” od ponad 30 lat. Moje „spécialité de la maison” to portret, w którym penetruję głębie charakterów moich modeli, a od niedawna także pejzaż, malowany pastelami, medium do tego wprost idealnym.

Obrazy z mojego najnowszego cyklu „W stronę lasu”, publikowane notabene w amerykańskim „International Artist Magazine”, to właściwie forma dokumentacji miejsca, w jakim od niedawna mieszkam, piękna jakim mam przyjemność cieszyć się każdego dnia. Tkwiąc niejako wewnątrz mojego pejzażu, nie mogłem tego nie namalować i nagle okazało się, że takie malowanie to właściwie wyrażanie najprostszych emocji - zachwytu towarzyszącego obserwacji natury, czysta radość tworzenia.

Dlaczego - paradoksalnie - szukamy miejsc niezakłóconych działalnością człowieka; dlaczego tak intensywnie i tak kojąco na nas oddziałują? Z pewnością tu właśnie możemy uświadomić sobie wielką prawdę: jesteśmy maleńką cząstką natury i tu właśnie możemy spróbować odnaleźć „swoje miejsce w szeregu”.

Ważniejsze wystawy:

Marek Świątecki

- 1977 - Klub „NIEBO" - Olsztyn - wystawa autorska
- 1977 - Miejski i Międzyzwiązkowy Dom Kultury - Olsztyn
- 1978 - II Ogólnopolska Wystawa Sztuki Studenckiej - Warszawa
- 1979 - Klub Międzynarodowej Prasy i Książki „Ruch" - Olsztyn
- 1983 - Wojewódzki Dom Kultury - Olsztyn - wystawa autorska
- 1989 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Olsztyn - wystawa autorska
- 2002 - Wystawa Malarstwa, Rysunku, Grafiki i Rzeźby - Gdańsk'2002
- 2003 - Galeria "U Artystów" - Olsztyn - „Pastele z Zielonej Doliny” - wystawa autorska
- 2003 - Galeria "Obora" - Glotowo - grupa „Dziady Pruskie"
- 2003 - Nadleśnictwo Kudypy – wystawa autorska (655-lecie Gronit)
- 2003 - Galeria BWA - Olsztyn – „Olsztynskie klimaty" (650-lecie Olsztyna)
- 2004 - Galeria BWA - Olsztyn – „W stronę lasu" – wystawa autorska
- 2004 - VII Międzynarodowy Wiosenny Salon Pasteli - Yvetot - Francja
- 2004 - Maison du Tourisme - Buzancais - France - wystawa autorska
- 2004 - II Międzynarodowe Biennale Pasteli - Nowy Sącz
- 2005 - Brama Chełmińska - Muzeum - Brodnica
- 2005 - Międzynarodowy Wiosenny Salon Pasteli - Honfleur - Francja

Marek Świątecki-about myself

Searching for my place in life, I took up many, highly differentiated occupations and generally, every time (maybe thanks to that variety) I found a lot of pleasure in them.

I used to have my own music group where I played the flute. I used to be an actor of an experimental student theater, I was the acoustician and the "home" scenographer of "NIEBO" group, where sometimes I also sang and played percussion instruments. As a cultural-educational instructor I used to train hostesses of village clubs. I organized the house at events and was involved in promotion of the Theater in Olsztyn (Poland). I used to paint and sell pictures in the streets of Paris. I used to be the program director at Radio WAMA, as well as write and record satirical "Recommendations for True Men" for Polish Radio. I also designed a number of posters, calendars and covers for records. I delivered scenography and managed the Castle Meetings "Let's Sing Poetry" in Olsztyn as well as the script, scenography and production of a performance based on paintings by Edvard Munch "The Dance of Life" (also for Polish Television).

Above all, however, I find my greatest pleasure in painting that I have been on "friendly terms" with for over 30 years. My "spécialité de la maison" is portrait painting offering the opportunity to penetrate the depths of character of my models and, since recently, also the landscape painted in pastels, the medium that is simply ideal for that purpose.

Paintings in my most recent cycle "Pastels from Green Valley", are really a form of documentation of the place where I have resided since recently, the beauty that I have pleasure to enjoy every day. Imbedded somehow within my landscape I could not resist painting it and suddenly it appeared that such painting represents expressing the simplest emotions - enchantment with observation of the nature, pure joy of creating.

Why - paradoxically - we are looking for places that have not been spoiled by human activities; why they have such an intense and comforting influence on us? It is there where we can realize the important truth: we are a minute particle of the nature and there we can try to find "our own place in line".

Most important exhibitions:

1977 - Club "NIEBO" - Olsztyn - solo
1977 - MiMDK - Olsztyn - group
1978 - II National Exhibition of Student's Art - Warszawa
1979 - Club MPiK "Ruch" - Olsztyn
1983 - WDK - Olsztyn - solo
1989 - WSP - Olsztyn - solo
2002 - Exhibition of Painting, Drawing, Grafik and Sculptor - Gdańsk'2002
2003 - Gallery "U Artystow" - Olsztyn - "Pastels from The Green Valley" - solo
2003 - Gallery "Obora" - Glotowo - group "Dziady Pruskie"
2003 - Gallery BWA - Olsztyn - "Olsztynskie klimaty" (650 anniversary of Olsztyn)
2003 - Forestry Kudypy - solo (655 anniversary of Gronity)
2004 - Gallery BWA - Olsztyn - "Towards the forest" - solo
2004 - VII Spring International Salon of Pastel - Yvetot - France
2004 - Post-outdoor, Debno - Gallery BWA - Gorzow Wlkp. - Szczecin - Poland
2004 - /July - November/ Saison Polonaise en France "Nova Polska" - Buzancais,
Luant, Chateauroux, Deols, Poinconnet, Montierchaume - France - solo
2004 - II International Biennial Pastel - Nowy Sacz - Poland
2005 - Chełmiska Gate - Museum - Brodnica - Poland - solo
2005 - International Salon of Pastel - Honfleur - Francja

Pastele/Pastels

Babie lato/An Indian summer Blask lesnej kaluzy - The Brightness of a pool in the forest Brzask - The shine Co za bagno!/What a swamp! Droga do Kortowa/Road to Kortowo Droga do Naterek/Road to Naterki Droga do Olsztyna/Road to Olsztyn Droga do Tomaszkowa/Road to Tomaszkowo Jeziorko w Gronitach/Small lake in Gronity Kilka głazów/Some stones Lśnienie/The sunshine Mgły w Zielonej Dolinie/The fogs in The Green Valey Siostry brzozy/The Birch - sisters Stary dąb/An old Oak tree Stary świerk/An old Spruce tree Suchotki/The dry Świt/The morning Trochę trawy/Just grass Zachód słóńca w lesie/The Sunset in the forest Zielona Dolina we mgle/The Green Valey in the fog

Waldemar Majcher

Waldemar Majcher - Obrazy na szkle

Waldemar Majcher urodził się w 1956 roku w Olsztynie, gdzie mieszka i pracuje. Zajmuje się malarstwem na szkle, dużo eksperymentuje tworząc niepowtarzalne efekty końcowe.

W 2003-2004r. przy pomocy Ministerstwa Kultury odbył podróż artystyczną do Kanady i USA. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą m.in. w Niemczech, Francji, Belgii, Słowacji, Czechach, Kanadzie i USA. Miał także liczne wystawy indywidualne, z których ważniejsze to: Niemcy - Bad-Lear (2000), Instytut Kultury Chrześcijańskiej (Olsztyn 2001), Galeria Steinwerk (Niemcy, Schiedehausen), Glaeria Landhaus (Berlin 2002), Ambasada RP w Ottawie (2004), Galeria Wallington Exchange (USA), XI Marian Festival (Great Meadows, USA). O jego twórczości powstała praca magisterska na UMK w Toruniu, a TVP "Polonia" zrealizowała film. Jego prace znajdują się w muzeach w Polsce i za granicą, oraz w kolekcjach prywatnych na wszystkich kontynentach.

Zapraszamy na autorską stronę Waldemara Majchera: www.waldemarmajcher.art.pl

kontakt: Waldemar Majcher
ul. Poranna 13
11-041 Olsztyn
tel. (0-89) 523-80-66
tel. kom. 502-718-251
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Galeria w skansenie

Image Image Image Image Image ImageGaleria obrazów na szkle Ewy i Waldemara Majchera znajduje się w zrekonstruowanej warmińskiej chacie na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Wraz z nim swą stałą ekspozycję ma tam również rzeźbiarz Adam Ekiert.

Z cyklu: Kafle

Image Image Image

Z cyklu: Żydzi

Image Image Image Image Image Image

Z cyklu: Uliczki

Image Image Image Image Image Image

Inne

Image Image Image

O Waldemarze Majcherze

Dorota Klus-Stańska, O Waldemarze Majcherze:

Malarstwo na szkle Waldemara Majchera inspirowane sztuką naiwną i ludową jest swoistym ewenementem. Burzy nasze nawykowe wyobrażenia, czego po „szklanych obrazach” możemy się spodziewać. Zamiast ornamentów kwiatowych, dominacji postaci świętych, zdecydowanej kolorystyki znajdujemy bogaty wybór tematów, często zaskakujących, eksperymenty z formą, barwą, konturem.

Charakterystyczną cechą twórczości Waldemara Majchera są zróżnicowane cykle tematyczne: uliczki, motywy żydowskie, kafle warmińskie, wątki sakralne i biblijne. Wśród nich z rzadka, ale z wyrazistym temperamentem pojawiają się nagle ciemnoskóre tancerki, postaci mityczne, żołnierze. Całość sprawia wrażenie wyrazu poszukiwań, jaki cechuje - rzadko zachowana przez twórców akademickich, ale charakterystyczna dla twórców ludowych - spontaniczność i pasja odkrywania zachowana z okresu dzieciństwa. Ów rytm: zanurzenie się bez reszty w jednym temacie, porzucenie go, gdy coś zwróci na chwilę uwagę malarza, czasem przeradzając się w nowy zachwyt obietnicą zgłębiania tematu, a czasem pozostając chwilową fascynacją, powoduje, że spotkanie z obrazami Waldemara Majchera za każdym razem zaskakuje. Jest w nim coś z zachwyconego światem eksperymentatora, badacza o pełnym świeżości spojrzeniu, raczej pochłoniętego samym radosnym procesem odkrywania niż projektującego osiągnięcie określonego wyniku.

Każdy cykl tematyczny bazuje na swoistym tylko dla siebie wyrazie formalnym. Tak jakby nowa treść wymagała innych środków wyrazu, bo jej odmienność sięga daleko głębiej niż tylko na powierzchnię tego, co dostępne bezpośredniej obserwacji. I tak mamy na przykład uliczki, malowane ze szczególną troską o szczegół, z pieczołowicie wypełnioną powierzchnią obrazów, fantazyjnie przemieszczaną perspektywą i rytmem kamienistego traktu zburzonego przemyślnie znakiem drogowym, zarysem studzienki kanalizacyjnej czy wyrwą w otynkowaniu ściany domu. Tak jakby artysta chciał nam udowodnić, że w świecie, który nas otacza, baśniowość nieustannie miesza się z realnością.

Zaraz potem oko cieszą proste w formie kafle warmińskie, malowane lekką, szybką kreską, pozornie niestaranną, tworzone jakby na użytek codzienności, z chęci zachowania jej zwyczajnych przejawów, obyczajowości, żartu sytuacyjnego. Pozbawione powagi wytworu z pracowni artysty przypominają sztukę, jaka rodzi się w toku zwyczajnego życia, między wypełnianiem obowiązków, biesiadą z przyjaciółmi i powrotem do domu, by odpocząć przed następnym dniem.

Zupełnie inne doznania stają się naszym udziałem, gdy stoimy przez scenami biblijnymi. Ich stonowana kolorystyka i lekka deformacja kształtów prowadzą nas w klimaty bliższe tradycyjnej sztuce ludowej. To jakby wytchnienie w domu po ekscytacjach tym, co nowe i nieznane. Ten powrót artysty do konwencji jest ukłonem w stronę prostoty, w stronę świata sztuki naiwnej, z którą związał swoje życie.

Małgorzata Chomicz

Małgorzata Chomicz

Image

Małgorzata Chomicz - urodzona 1970 r. w Olsztynie. Dyplom w zakresie wychowania plastycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie w 1992 r. W 1995 r. dyplom z wyróżnieniem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W roku akademickim 1996/97 staż naukowy na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Doktorat w zakresie sztuk pięknych w dyscyplinie grafika w 1997 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Adiunkt w Pracowni Grafiki Katedry Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Międzyuczelnianej Rady Edukacji Artystycznej. Autorka 18 wystaw indywidualnych (między innymi w Olsztynie, Gdańsku, Krakowie, Rzymie, Norymberdze, Kaposzvar). Udział w około 50 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.W 2004 roku udział w International Art Camp - Barcs (Węgry). Zaproszona przez Leszka Mądzika do współudziału w tworzeniu kolekcji Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kaliszu. Prace w zbiorach państwowych i prywatnych (Włochy, Niemcy, Stany Zjednoczone). Zajmuje się grafiką i rysunkiem.
Nagrody i stypendia:

 • 1998 - Nagroda II stopnia Rektora WSP w Olsztynie
 • 1998 - Nagroda Prezydenta Miasta - I Biennale Plastyki Olsztyńskiej
 • 2000 - Stypendystka Fundacji Jana Pawła II Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie.
 • 2001 - Nagroda za grafikę - II Biennale Plastyki Olsztyńskiej.
 • 2001 - Stypendystka Fonds d'Aide Aux Lettres Polonaises Independantes w Paryżu (stypendium pobytowe w Rzymie i Florencji )
 • 2001 - Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • 2002 - Stypendystka Miasta Olsztyn
 • 2002 - Stypendystka Fundacji Jana Pawła II Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie ( Rzym, Florencja, Wenecja, Werona )
 • 2005 - Wyróżnienie Honorowe - IV Biennale Plastyki Olsztyńskiej - BWA Olsztyn
 • 2004-2006 -Stypendium Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Magdalena Martusewicz

Rzemiosło artystyczne

Magda Martusewicz

Magda Martusewicz o sobie:

Jestem absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni skąd pochodzę. Na warmińskiej wsi spędzałam prawie każde wakacje u rodziny. Zafascynowałam się tym regionem, urzekło mnie piękno przyrody i swoisty klimat wiosek. Tu poznałam też męża. W roku 2002 sprowadziłam się z rodziną do własnego ponad stuletniego domu na odległej koloni wsi Kotowo pod Lidzbarkiem Warmińskim.
W mojej kuźni wytwarzam artystyczne , użytkowe wyroby z metalu: stoły, krzesła, regały, lampy, świeczniki, elementy dekoracyjne.
Zajmuję się też układaniem mozaiki, którą czasem wykorzystuję do zdobienia blatów stołowych.
Mieszkanie w otoczeniu bujnej przyrody inspiruje mnie do malowania. Chętnie uwieczniam na swoich obrazach sylwetki drzew, a zwłaszcza stare rosochate wierzby, w których jak opowiadał mi w dzieciństwie tato, mieszka diabeł.
Dotychczas moje prace można było oglądać na indywidualnych wystawach w Lidzbarku Warm., Jezioranach i Górowie Iławeckim.
Chętnych zapraszam do odwiedzenia warsztatu, oglądania prac i techniki ich wyrobu w pracowni w Kotowie.

Magdalena Martusewicz
KOTOWO 14
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

TELEFON:
0 89 766 20 75
606 437 558

Malarstwo

Image Image Image Image Image Image

Metal

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mozaika

Image Image Image Image Image Image Image Image

Barbara Dobrowolska

Stroje ludowe

Pracownia artystyczno - krawiecka
Barbara Dobrowolska
Pstrowskiego 31 p.129 II piętro, Olsztyn,
Telefon: 0603 269 501

E mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Chciałabym zaprezentować Państwu stroje ludowe z regionu Warmii, które wykonałam samodzielnie na zamówienie prywatnych klientów. Staram się aby każdy strój był wiernym odzwierciedleniem ubiorów noszonych niegdyś na
Warmii i dlatego wzory i formy czerpię z dostępnej literatury fachowej. Wykonane przeze mnie warmińskie stroje ludowe zdobywają uznanie klientów w naszym regionie, gdyż są one zdobione według autentycznych starych wzorów i
dostosowane do wymagań artystycznych klientów. Wykonałam stroje warmińskie dla zespołów ludowych z Jonkowa, Wrzesiny oraz Lidzbarka Warmińskiego. Przygotowywałam proporzec dla Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim. Na zamówienie wykonuję również lalki w warmińskich strojach ludowych. W roku 2006 otrzymałam pozytywną opinię etnografa Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Barbara Dobrowolska, technolog krawiectwa z długoletnim stażem pracy w zawodzie i bogatym doświadczeniem.

Stroje ludowe

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage