• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Termy Warmińskie - opis projektu

Powiat Lidzbarski, w partnerstwie z Gminą Miejską, realizuje projekt „Termy Warmińskie”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 – Turystyka, Działanie 2.1 – Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.3 – Infrastruktura sportowo-rekreacyjna.

Termy Warmińskie - widok ogólny

Termy Warmińskie

29 grudnia 2011 roku na Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim podpisano umowę na Zaprojektowanie i wybudowanie Term Warmińskich z wybranym w drodze postępowania przetargowego Konsorcjum firm:

KORNAS DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. komandytowo – akcyjna, Kołobrzeg – lider
KORNAS DEVELOPMENT II Sp. z o.o. Sp. komandytowo – akcyjna, Kołobrzeg – partner.

23 marca 2011 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie prac wiertniczych przy realizacji otworu Lidzbark Warmiński GT-1 (badawczo-eksploatacyjny) oraz budowę zbiornika zrzutowego w celu poszukiwania i rozpoznawania wód termalnych z utworów dolnojurajskich w rejonie Lidzbarka Warmińskiego w ramach projektu „Termy Warmińskie”.

Uroczyste podpisanie umowy na wykonanie prac wiertniczych.

Podpisanie umowy na wykonanie prac wiertniczych

 

Stronami umowy są: Powiat Lidzbarski w imieniu, którego działają Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj i Wicestarosta Lidzbarski – Jarosław Kogut oraz Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w imieniu którego działają – Józef Mil – Prezes Zarządu i Jolanta Winiarska – Prokurent.

30 sierpnia 2012 roku o godz. 13.00 na placu budowy przy ulicy Olsztyńskiej (obok Góry Krzyżowej) odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Term Warmińskich.

Wmurowanie kamienia węgielnego

Wmurowanie kamienia węgielnego

Wmurowanie kamienia węgielnego

Wmurowanie kamienia węgielnego

 

 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanego obiektu

Zagospodarowanie terenu:

 • Powierzchnia działki inwestycyjnej (część dz. nr 45/7 z obrębu 9 Lidzbark Warm.): 59 547,74 m²
 • Powierzchnia działki inwestycyjnej (część dz. nr 45/7 z obrębu 9): 59 547,74 m²
 • Powierzchnia zabudowy budynkiem głównym TERM: 4 894,00 m2
 • Powierzchnia zabudowy budynkami wioski wakacyjnej: 1 881,00 m2
 • Powierzchnia zabudowy budynkiem Centrum Konferencyjnego: 643,00 m2

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu

Na terenie kompleksu znajdują się m.in:

 • Wjazd na teren Term Warmińskich od strony drogi krajowej nr 51.
 • Parking zewnętrzny na 153 mp.
 • Parkingi zewnętrzne dla 4 autokarów.
 • Parkingi zewnętrzne dla samochodów osób niepełnosprawnych: 3 mp dla samochodów ON.
 • Droga dojazdowe Chodniki szerokości 2,0 m i 1,50 m.
 • Zieleń (drzewa i krzewy iglaste, trawa).
 • Elementy małej architektury (oświetlenie – latarnie; stojaki na rowery; ławki; kosze na śmieci).
 • Boiska uniwersalne z piłkochwytami i kontenerami systemowymi na sprzęt sportowy.
 • Odwiert i zbiornik zrzutowy
 • Park linowy i wspinaczkowy
 • Stacja trafo
 • Ogrodzenie całości terenu i ogrodzenia wewnętrzne. do wysokości 1,80, ażurowe, na konstrukcji stalowej, z punktowym fundamentowaniem pod stalowe słupki konstrukcyjne.
 • Staw naturalny

Termy Warmińskie - plan ogólny

Plan ogólny Term Warmińskich

Termy Warmińskie - widok ogólny

Plan ogólny Term Warmińskich

Budynek główny Term

Termy Warmińskie

Termy Warmińskie - widok ogólny

Strefa wejściowa:

 • Hala wejściowa z szatnią okryć zewnętrznych.
 • Sanitariaty ogólne damskie i męskie.
 • Recepcja ogólna dla Term /saun wraz ze strefą Wellnes i terapeutyczną z informacją na temat oferty całościowej kompleksu Term.
 • Kasy.
 • Shopping Mall (sklepik), strefa poczekalni, barek, łącznik szklany z budynkiem Centrum Konferencyjnego.
 • Administracja – pokój kierownika kompleksu i sekretariat.
 • Strefa poczekalni.
 • Restauracja wewnętrzna i zewnętrzna połączona z centralnym blokiem kuchennym.

Rzut parteru budynku głównego

Rzut parteru budynku głównego

Zespół termy aktywnej

Terma aktywna - Strefa wewnętrzna:

 • Basen wielozadaniowy o fantazyjnym kształcie, o powierzchni lustra wody ok. 250 m2, o głębokości wody od 0,90 m do 1,35m, ze schodkami i drabinkami wejściowymi, wyposażony w szeroką zjeżdżalnię , podwodne leżanki, wodospad, dysze masujące, siatkę podwieszaną, kanał przepływowy itp. tory po jednej stronie basenu (długość 25m);

- masaż karku,- masaż boczny, - masaż podwodny, - gejzer powietrzny, - leżanka rurowa, - mała zjeżdżalnia,- armatka wodna, - wodospad, - grota,
- siedziska podwodne.

 • Basen dla dzieci o fantazyjnym kształcie, o powierzchni lustra wody ok. 50 m2, o głębokości wody od 0,00 m do 0,40 m, z atrakcjami typu:

- kanał dla statków, - grzybek wodny,
- armatki wodne, - mała zjeżdżalnia.

 • Pokój rodzica z dzieckiem z miejscem do przewijania i sanitariatem.
 • Przebieralnie indywidualne dla termy aktywnej.
 • Prysznice termy aktywnej.
 • Sanitariaty termy aktywnej.

Terma aktywna – strefa zewnętrzna:

 • Basen wielozadaniowy o fantazyjnym kształcie, o powierzchni lustra wody ok. 50 m2, o głębokości wody 1,35m, ze schodkami i drabinkami wejściowymi, wyposażony w wodospad i grotę;
 • Dzika rzeka (rwący potok) o długości 120m, o powierzchni lustra wody ok. 300 m2; o głębokości 1,35m;
 • Naturalny staw ze strefami regeneracji (biologiczne uzdatnianie wody) połączony z termą aktywną i centrum aktywności.

Hala basenowa

Hala basenowa

Zespół termy relaks

Terma relaks – strefa wewnętrzna:

 • Basen witalny o fantazyjnym kształcie, o powierzchni lustra wody ok. 270 m2, o głębokości wody od 0,90m do 1,35m, ze schodkami i drabinkami wejściowymi, połączony z basenem zewnętrznym całorocznym śluzą; wyposażony w atrakcje, takie jak:

- masaż karku, - masaż boczny,
- masaż podwodny, - gejzer powietrzny,
- leżanka rurowa, - armatka wodna,
- wodospad, - siedziska podwodne.

 • Basen terapeutyczny (solankowy) i do prowadzenia kursów o powierzchni lustra wody około 60 m2, (hydroterapia, inhalacje, medyczna terapia w formie treningów),
 • Basen hipertermiczny o powierzchni wody ok. 70 m2,
 • Gastronomia wewnętrzna połączona z centralnym blokiem kuchennym.


Terma relaks – strefa zewnętrzna:

 • Całoroczny basen zewnętrzny o fantazyjnym kształcie, o powierzchni lustra wody ok. 50 m2, o głębokości wody 1,35 m, z wydzielonymi strefami dla zdrowia i wypoczynku, wyposażony w atrakcje takie jak: kipiel denna, dysze masujące, wodospad i itp. połączony z basenem witalnym wewnątrz (śluza);
 • Kanał przepływowy o długości 125 m, o powierzchni lustra wody ok. 375 m2; o głębokości 1,35 m;
 • Strefa chodzenia i odpoczynku, miejsc na odkładanie rzeczy własnych.


Zespół saun

Sauna – strefa wewnętrzna:

 • Basen źródlany (zimny) o powierzchni wody ok. 50 m2;
 • Sauna fińska; Sanarium;
 • Sauna parowa; Grota aromatyczna;
 • Grota solna; Strefa różnorodnych natrysków z basenem zanurzeniowym i pojemnikami do zanurzania stóp + ławeczka;
 • Pomieszczenia wypoczynkowe z kominkiem;
 • Bar witalny sauny;
 • Połączenie z centralnym blokiem kuchennym;
 • Dyżurka sauny z magazynem podręcznym na ręczniki, prześcieradła, itp. ;

Sauna – strefa zewnętrzna:

 • Strefa zewnętrzna zaaranżowana tematycznie, z leżankami i strefą refleksoterapii stopy;
 • Pawilon saunowy z ogrodem z sauna fińską oraz pomieszczeniem wypoczynkowym;
 • Natryski zewnętrzne;
 • Termalny basen zewnętrzny.

Zespół termy aktywnej – wielkość zaplecza szatniowo-sanitarnego: 261 szafek męskich i 261 szafek damskich + 7 szafek dla osób niepełnosprawnych (ON),
Zespół termy relaks – wielkość zaplecza szatniowo-sanitarnego: 335 szafek męskich i 335 szafek damskich + 10 szafek dla osób niepełnosprawnych (ON),

Strefa Wellnes/SPA. (piwnica/niski parter)

Strefa Wellnes/SPA – z wysokiej jakości wystrojem, przeznaczona do zabiegów indywidualnych i w parach, z indywidualna obsługą:

 • Pomieszczenie przeznaczone do masażu dla par (x1);
 • Pomieszczenia dla zabiegów indywidualnych – masaże (x2)
 • Pomieszczenie dla zabiegów indywidualnych – okłady (x1)
 • Pomieszczenia dla zabiegów indywidualnych – kosmetyka (x2)
 • Centralny Whirlpool o powierzchni wody ok. 50 m2;
 • Strefa wypoczynku;
 • Herbaciarnia z zapleczem;
 • Dojście zewnętrzne oraz przejście do sauny i termy;
 • Pomieszczenia magazynowe i środki czystości;
 • Pomieszczenia pobytowe personelu;
 • Strefa doradztwa i poczekalni.

Pomieszczenia techniczne – obsługujące budynek term:

 • Chlorownia (elektrochlor)
 • Pomieszczenie korektora pH
 • Pomieszczenie koagulanta
 • Pomieszczenie techniczne: rozdzielnia elektryczna
 • Magazyny
 • Warsztat podręczny
 • Pomieszczenie technika z własnym węzłem sanitarnym i szatnią
 • Kotłownia gazowa – Uwaga! Kotłownia gazowa o dużej mocy
 • Wentylatornia
 • Stacja uzdatniania wody basenowej z filtrami i zbiornikami przelewowymi
 • Podbasenia
 • Parking na samochody osobowe 33 miejsc

Centrum Konferencyjne w kształcie walca – przeszklony - trzy kondygnacje z użytkową piwnicą

Piwnica:
Sala klubowa , kręgielnia, pomieszczenia techniczne restauracji

Centrum konferencyjne - rzut piwnicy

Rzut piwnicy centrum konferencyjnego

Parter
Restauracja obsługująca ok. + zaplecze kuchenne

Centrum konferencyjne - rzut parteru

Rzut piwnicy centrum konferencyjnego


I Piętro
3 Sale konferencyjne które można łączyć lub dzielić ściankami działowymi

oraz
łącznik przeszklony łączący centrum konferencyjne z restauracją w głównym budynku Term

Wioska wakacyjna

- przeznaczona dla rodzin z dziećmi, zwolenników aktywnego wypoczynku, turystów, itp., składająca się z 33 domków : w tym 17 domków 8-osobowych, 11 domków 4 osobowych, 4 domki czteroosobowe przeznaczone typowo dla osób niepełnosprawnych

Rzut domku parterowego

Rzut domku parterowego 4-osobowego

Domki 4-osobowe.
Domki 4-osobowe parterowe zawierające pokój dzienny z aneksem kuchennym, sypialnię i WC.

Domki 8-osobowe.
Domki 8-osobowe parterowe z poddaszem użytkowym, zawierające pokój dzienny z aneksem kuchennym, sypialnię i WC na parterze oraz dwie sypialnie i łazienkę na poddaszu.

Wysokościowy ogród linowy, park wspinaczkowy

Ogród linowy i park wspinaczkowy zawierający:
- wieżę ze ściankami wspinaczkowymi i stalową liną zjazdową
- linę zjazdową długości około 90 m z pośrednią stacją przystankowa w połowie rozpiętości,
którą stanowi wieża z siatka wspinaczkową
- 3 wieże parku linowego w konstrukcji stalowej z pomostami drewnianymi ze schodami drabiniastymi wewnątrz łączącymi poszczególne poziomy wysokość wież około 9,0 m, o podstawie ok. 3,0mx3,0m. minimum 2 pomosty.
- most linowy rozpięty między wieżami parku linowego
- most linowo-drewniany rozpięty między wieżami parku linowego.

Park linowy

Park linowy i ścianka wspinaczkowa

Boiska uniwersalne

Boiska uniwersalne o nawierzchni z trawy sztucznej lub poliuretanu z dwoma systemowymi kontenerami na sprzęt sportowy. Boiska ogrodzone piłkochwytami.

Staw naturalny ze strefami regeneracji (biologiczne uzdatnianie wody) – połączenie z termą aktywną. Przy stawie przewidziano:

- zjeżdżalnię rodzinną o długości ok. 12 m
- zjeżdżalnię rurową o długości ok. 60 m
- ściankę wspinaczkową dla dzieci o wysokości ok. 4,0 m z asekuracją.
Altanki drewniane do grillowania z grillem murowanym z cegły i kamienia polnego ciętego - 6 sztuk

Ścianka wspinaczkowa

Ścianka wspinaczkowa ze stalową liną zjazdową

 

Ogrodzenie całości terenu i ogrodzenia wewnętrzne.

do wysokości 1,80, ażurowe, na konstrukcji stalowej, z punktowym fundamentowaniem pod stalowe słupki konstrukcyjne.

Finansowanie projektu

Beneficjent: Powiat Lidzbarski
Partner: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Koszty projektu:

 • Koszt całkowity projektu – 100.765.829,69zł
 • Koszty kwalifikowane – 81.624.117,65 zł
 • Dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 69.380.499,97 zł (poziom dofinansowania – 85 % kosztów kwalifikowalnych)
 • Wkład własny – 31.385.329,72 zł

Harmonogram realizacji projektu

 1. Lipiec 2006 roku – Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdza projekt „Termy Warmińskie” jako kluczową inwestycję regionu,
 2. Marzec 2009 roku – podpisano Umowę Wstępną pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Powiatem Lidzbarskim dotyczącą realizacji projektu „Termy Warmińskie” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013,
 3. Październik 2010 roku – Powiat zawiera Porozumienie z Gminą Miejską Lidzbark Warmiński o wspólnej realizacji projektu,
 4. Grudzień 2010 – Powiat składa kompletną dokumentację aplikacyjną o uzyskanie dotacji,
 5. Styczeń 2011 – zakończenie oceny formalnej i merytorycznej Wniosku aplikacyjnego,
 6. Styczeń 2011 – podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu,
 7. 29 grudnia 2011 – podpisanie Umowy z Wykonawcą robót budowlanych w systemie zaprojektuj-wybuduj,
 8. 30 sierpnia 2012 – wbudowanie kamienia węgielnego pod budowę Term Warmińskich,
 9. Zakończenie realizacji projektu zakłada się na drugą połowę 2014 roku.