• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Architektura drewniana

 
Drewno, aż po XX wiek, było najpopularniejszym materiałem budulcowym, zarówno ze względu na jego dostępność, jak i możliwości obróbki. Niestety, nie jest ono jednak materiałem trwałym. Szybko ulega rozkładowi biologicznemu, nie jest odporne na wysokie temperatury. Dlatego zabytki drewniane stanowią niezwykłą rzadkość pośród znalezisk archeologicznych, stanowiąc zwykle nie lada sensację. Do rzadkości należą również dawne przykłady architektury drewnianej – świeckiej i jeszcze rzadziej sakralnej. Domy, kościoły, budynki przemysłowe, ulegały bowiem wpływom zarówno niekorzystnych warunków atmosferycznych, przebudowywania prowadzącego do zatracenia ich zabytkowego charakteru, częściej jednak po prostu płonęły podczas licznych pożarów. Do ich likwidacji przyczyniły się na przełomie XIX/XX wieku także administracyjne nakazy zabraniające stawiania budynków drewnianych.

 

Image

 

Tym niemniej jednak na terenie dawnego księstwa warmińskiego zachowały się, dość rzadkie co prawda, przykłady dawnego budownictwa, niemal zupełnie opartego na drewnie. Są to przede wszystkim oryginalne chaty wiejskie, które tu i ówdzie spotkać możemy pośród nowszych domostw warmińskiej wsi. Pochodzą one głównie z XIX wieku, jednak ich styl architektoniczny jest dużo starszy, sięgający swymi korzeniami zapewne jeszcze XVI/XVII stulecia. Dają nam one wyobrażenie o charakterystycznym i oryginalnym wyglądzie dawnej warmińskiej wsi – ubogiej, ale czystej, schludnej i jakże pięknej w swej prostocie. Ich cechą charakterystyczną było oddzielenie budynków mieszkalnych od gospodarczych. Wszystkie zagrody posiadały także dwa ogródki – warzywny z tyłu budynku mieszkalnego i kwiatowy od frontu. Budynki miały konstrukcję przeważnie szkieletową lub zrębową, dwuspadowy dach pokrywano strzechą.

 

ImageImage

 

Obecnie większość z tych niewielu zachowanych warmińskich chat jest bardzo zadbana i wyremontowana, z zachowaniem zasad dawnej sztuki budowlanej. Ich widok stanowi niezwykłe przeżycie natury estetycznej i poznawczej.
Szymon T. Drej

Architektura drewniana - Gmina Dywity

Bukwałd

Chałupa wiejska nr 26 Wybudowana w pierwszej połowie XIX w. Ściany drewniane konstrukcji wieńcowej (zrębowej). Dach dwuspadowy, pokryty eternitem.

Chałupa wiejska nr 37 Wybudowana w pierwszej połowie XIX w. Ściany drewniane konstrukcji wieńcowej (zrębowej). Dach dwuspadowy, początkowo słomiany, w 1980 r. pokrycie zmieniono na eternit. Szczyty odeskowane.

Chałupa wiejska nr 27 Wybudowana w końcu XIX w. Ściany murowano – drewniane, otynkowane w 1980 r. Dach dwuspadowy. W 1985 r. słomiane pokrycie dachu zmieniono na eternit. Szczyty chałupy odeskowane.

Chałupa wiejska nr 24 Wybudowana w pierwszej połowie XIX w. Ściany drewniane konstrukcji wieńcowej (zrębowej). Dach dwuspadowy, pokryty eternitem. Szczyty chałupy odeskowane.

Czytaj więcej: Architektura drewniana - Gmina Dywity

Architektura drewniana - Gmina Barczewo

Lamkowo

ImageImageImage

Chałupa wiejska nr 47 Z XIX w. Drewniana z dwuspadowym dachem krytym dachówką, na podmurówce z kamienia i cegły. Od frontu pięcioosiowa – trzy otwory okienne i dwa drzwiowe, prawy otwór drzwiowy prowadzi do pomieszczenia gospodarczego stanowiącego część budynku.