• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

B. Kuźniewski, Tannenberg-Denkmal i jego dzieje

Tannenberg-Denkmal

Artykuł Bogumiła Kuźniewskiego z gazety "ALBO" z sierpnia 1994 roku. Artykuł opowiada dzieje pomnika Tannenberg-Denkmal w Olsztynku, postawionego jako wotum dziękczynne za zwycięstwa armii niemieckiej w Prusach Wschodnich w 1914 roku.

Bogumił Kuźniewski
Tannenberg-Denkmal i jego dzieje

Pomysł uczczenia niemieckiego zwycięstwa narodził się w 1919 roku, w piątą rocznicę bitwy. Inicjatorem budowy pomnika był Związek Weteranów Prowincji Prus Wschodnich. W 1924 r. powstał komitet budowy pomnika, którym kierował gen. Hans Kahns.

Początkowo planowano budowę pomnika w okolicach Miodówka, ale ostatecznie wybrano teren pomiędzy Królikowem, Sudwą i Olsztynkiem przeznaczając na ten cel 40 mórg ziemi. 31 sierpnia 1924 roku w 10. rocznicę bitwy odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Brało w niej udział ok. 60 tys. ludzi, głównie weteranów I wojny światowej. Wśród znaczących osobistości obecni byli: Hindenburg, Ludendorff, Mackensen, Scholtz, Francois, Below, Goltz, Seeckt. Kamień węgielny wmurował osobiście feldmarszałek. Hindenburg.

Czytaj więcej: B. Kuźniewski, Tannenberg-Denkmal i jego dzieje

Tożsamości kulturowe Warmii

VIII Forum Architektury Krajobrazu

Prezentujemy Państwu tekst referatu autorstwa Starosty Powiatu Olsztyńskiego Adama Sierzputowskiego, Mariana Juszczyńskiego i Szymon Dreja p.t. "Tożsamości kulturowe Warmii i ich wpływ na kształtowanie przestrzeni geograficznej i kultury rolnej regionu". Referat ten został wygłoszony na konferencji "VIII Forum Architektury Krajobrazu - krajobraz kształtowany przez kulturę rolną", która odbyła się we wrześniu 2005 roku na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. Organizatorami konferencji była Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki U W-M, Wspólnota Kulturowa Borussia oraz Staorstwo Powiatowe w Olsztynie.

Śladami dawnych Woryt

Folder Borussii

Dzięki uprzejmości Wspólnoty Kulturowej "Borussia" prezentujemy Państwu folder "Śladami dawnych Woryt". Folder opowiada o historii wsi, pokazuje miejsca ciekawe i godne zwiedzenia. Przygotowany został w pliku PDF.

Śladami Dawnych Woryt, PDF, 1,90MB

Monika Koszczał - Struktura i działalność mniejszości niemieckiej...

Struktura i działalność mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach

Prezentujemy Państwu pracę Moniki Koszczał - "Struktura i działalność mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach". Dokument jest zapisany w pliku PDF.

Monika Koszczał - Struktura i działalność mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach - pdf, 410kb.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego...

W tym dziale prezentujemy hasła dotyczące miast i wsi Warmii, pochodzące z monumentalnego wydawnictwa Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. W spisie miejscowości, obok nazw pochodzących ze Słownika… umieszczono nazwy współczesne.

Zmiany toponimów warmińskich po II wojnie światowej

Uchwała nr 46 Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec z dnia 25 lutego 1947 r. informowała o formalnej likwidacji Państwa Pruskiego. Oznaczało to, że oficjalnie przestała funkcjonować nazwa Prusy Wschodnie. W tym czasie trwały dyskusje na temat nazwy, jaką powinny nosić tereny północno-wschodniej Polski. W dokumentach przewijała się nazwa „Okręg Mazurski” na określenie całego obszaru obecnej Warmii i Mazur. Ostatecznie w wyniku nowego podziału administracyjnego powstało neutralnie brzmiące „województwo olsztyńskie”. Dopiero w roku 1998, wraz ze zmianami w podziale administracyjnym Polski,  zaczęła funkcjonować bardziej adekwatna nazwa – „województwo warmińsko-mazurskie”.

Czytaj więcej: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego...

Wanda Łaguna - Rewitalizacja krajobrazu wiejskiego...

Nowa publikacja Wszechnicy Warmińskiej

W.Łaguna, Rewitalizacja...

Prezentujemy Państwu nową książkę dr inż. Wandy Łaguny, Rewitalizacja Krajobrazu Wiejskiego Warmii i Mazur. Książka ukazała się w tym roku nakładem Wszechnicy Warmińskiej.