• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Wstęp

Powołane w 1243 roku do życia biskupstwo warmińskie miało przed sobą długą i świetną przyszłość. Początkowo zależni od Krzyżaków, zdołali biskupi warmińscy, stopniowo, wygrywając Zakon przeciwko Polsce i odwrotnie, wywalczyć sobie względną samodzielność i autonomię. Jednakże okres prawdziwego rozkwitu Warmii miał dopiero nadejść wraz ze znalezieniem się biskupstwa w granicach Rzeczpospolitej po wojnie trzynastoletniej...

Między Polską, a Zakonem

Spośród czterech biskupstw, powołanych do życia w roku 1243, jedynie biskupstwo warmińskie miało przed sobą długą i świetną karierę. Pozostałe bowiem – chełmińskie, pomezańskie, sambijskie, zostały szybko wchłonięte przez agresywne państwo krzyżackie – od początku Zakon bezprawnie zawarował dla siebie decydujący wpływ na obsadę biskupich stanowisk, tym samym zupełnie je od siebie uzależniając. Także i Warmia, podzielona na komornictwa: wartemburskie, braniewskie, jeziorańskie, lidzbarskie, orneckie, reszelskie, dobromiejskie, oraz fromborskie, olsztyńskie i melzackie, pozostawała wówczas pod zwierzchnością Zakonu. Początkowo z resztą, w latach 1243-1251, nowopowstałym biskupstwem zarządzał Henryk von Strittberg, Krzyżak, który dopiero po tym okresie ustąpił stanowiska pierwszemu biskupowi warmińskiemu - Anzelmowi (1251-1278).

Czytaj więcej: Między Polską, a Zakonem

Panteon sław

Okres pokoju, który nastał od sekularyzacji Zakonu i trwał aż do wojen szwedzkich w XVII wieku, należy do najszczęśliwszych i najlepszych czasów w historii Warmii. Patrząc zaś z perspektywy znakomitości zasiadających na tronie biskupim, a rekomendowanych (od 1512 roku) przez polskiego monarchę, okres ten możemy ustalić na czasy od połowy XV w aż do roku 1795, czyli do kresu rządów ostatniego polskiego biskupa Warmii w czasach nowożytnych.

Czytaj więcej: Panteon sław