Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich – 2018 r.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie wiedzy o zamkach gotyckich i historii dawnego państwa krzyżackiego.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

– I etap (gminny) – przeprowadzony zostanie na terenie gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz gmin należących do Stowarzyszenia „Dom Warmiński” w terminach, poprzedzających etap centralny konkursu;

– II etap (centralny) – finał konkursu odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 roku, w Muzeum Zamkowym w Malborku (Centrum Konferencyjne Karwan przy ul. Starościńskiej 1), od godz. 11.00 do godz. 15.00. Rozpoczęcie konkursu o godz. 11.00.

W finale konkursu w Malborku udział wezmą zwycięzcy pierwszego i drugiego miejsca, wyłonieni podczas etapu gminnego na terenie poszczególnych gmin w kategorii – szkoły podstawowe. Każdemu uczestnikowi etapu centralnego konkursu towarzyszy tylko jeden opiekun.

Obydwa etapy konkursu (gminny i centralny) przeprowadzone zostaną w formie testu pisemnego. Etap gminny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego – zaznacz odpowiedzi prawidłowe – według załączonej propozycji. Etap centralny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego typu samodzielna odpowiedź uczestnika na pytanie.

Uczestnictwo w etapie centralnym (finale konkursu) można zgłaszać po przeprowadzeniu etapu gminnego konkursu.
W terminie do 29 maja br. należy przesłać do Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” nazwiska dwóch zwycięzców pierwszego i drugiego miejsca etapu gminnego konkursu, na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl lub fax 89 535 32 76.

Dodatkowe informacje: Izabela Narożniak – dyrektor Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl, tel. 535 887 090.

Zakres wiadomości niezbędnych do przygotowania do konkursu obejmuje materiał wskazany w bibliografii konkursu
i zeskanowany na potrzeby konkursu, dostępny na poniższych stronach internetowych. Materiały zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, w zakładce: konkurs
oraz Stowarzyszenia „Dom Warmiński” www.domwarminski.pl, w zakładce: Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich.

Bibliografia konkursu:

Etap pierwszy (gminny) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej,
strony: 74, 75, 76, 86, 87, 88, 89

S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku,
strony: 10, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 64

Sz. Drej, Święta Warmia, strona: 16, 38, 39


Etap drugi (centralny) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej,
strony:
78, 79, 80, 81, 104, 105, 106, 107, 108

S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku,
strony: 27, 28, 29,35, 36, 37, 38, 39, 62, 63, 64, 65, 72, 73

K. Trybulski, Krzyżacy,
strony: 6, 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43


Regulamin konkursu (do pobrania PDF lub Word DOC).