Malarstwo – Kochajmy Warmię

Manifest programowy.

Projekt „Kochajmy Warmię!” ma znamiona przedsięwzięcia wieloletniego, a jego podstawowym założeniem jest szeroka prezentacja współczesnej olsztyńskiej kultury za granicą – zwłaszcza w państwach ościennych, miastach partnerskich (Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja itd.). W pierwszej kolejności, w pierwszym roku realizacji programu nawiązujemy współpracę z Niemcami. W tym przypadku mamy świadomość udziały w tworzeniu wyraźnego przesłania na rzecz idei porozumienia ponad wzajemnymi uprzedzeniami. Ogłoszenie 2005 roku jako Polskiego Roku w Niemczech powinno sprzyjać realizacji założeń projektu. Z głębokim przekonaniem, że kultura może łączyć, a nie dzielić dedykujemy nasze dzieła wszystkim sprzymierzeńcom idei porozumienia – ludziom dobrej woli zza każdej granicy. Nasza obecność w strukturach Unii Europejskiej stwarza zupełnie nowe wyzwania. Jesteśmy razem i to nie tyko dla nas jest zupełnie nowa sytuacja. W tym kontekście wszelkie formy wymiany kulturalnej stwarzają szanse lepszego poznania i przełamywania stereotypów i wzajemnych uprzedzeń.
Częścią zasadniczą projektu jest wystawa dzieł grupy olsztyńskich plastyków (ok. 20 osób, które zgłoszą swój akces – każdy z autorów ok. 5 dzieł). Wystawie towarzyszy przygotowany na tę okazję wielojęzyczny katalog, którego dopełnieniem bądź opracowaniem samodzielnym może być naukowa dysertacja na temat historii Warmii i jej kontaktów z sąsiadami.

Każdorazowy „objazdowy” wernisaż projektu „Kochajmy Warmię!” połączony jest z koncertem grupy olsztyńskich muzyków ze specjalnie na tę okazję przygotowanym repertuarem. Tej części projektu towarzyszy wydanie płyty CD (także w wielojęzycznym opracowaniu).

Wystawa powinna zapoczątkować powstanie miejskiej kolekcji sztuki – miasto po niewygórowanych cenach zakupuje po 1-2 pracy każdego z wystawiających tworząc tym samym zręby stałej ekspozycji – Olsztyńskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Ustawicznie rozwijana poprzez nowe nabytki (także przy wsparciu Ministerstwa Kultury, choćby w ramach programu „Znaki czasu”) jako regionalna kolekcja sztuki powinna znaleźć swoje stałe miejsce w projektowanym Olsztyńskim Domu Sztuki. Kolekcja staraniem władz miejskich powinna stać się wizytówką kultury regionu.

Zadaniem odrębnym jest zaproszenie na Warmię wystaw artystów z Europy. Różnorodne prezentacje plastyków z Niemiec, Francji, Szwecji, Włoch… wzbogacą naszą ofertę kulturalną o nowe niezwykle interesujące propozycje. W ten sposób wystawa z Warmii prezentowana będzie w wielu różnych krajach Europy, a pokłosiem tych podróży będą artystyczne europejskie rewizyty w Olsztynie i na Warmii (np.”Kochajmy Bawarię”, „Kochajmy Normandię” itd.). Dzięki tak zorganizowanej wymianie kulturalnej możliwe będzie przybliżenie mieszkańcom różnych regionów Europy dorobku kulturalnego ich sąsiadów.

Realizacja założeń projektu wymaga (poza dużymi, indywidualnymi nakładami każdego z artystów) specjalnych środków finansowania. Liczymy na życzliwość i okazanie pomocy w tym zakresie.
Kochajmy Warmię! Kochajmy artystów!
Marek Świątecki.