Freski we Wrzesinie

Freski w kościele we Wrzesinie

Kościół we Wrzesinie jest gotyckim zabytkiem klasy „0”. Historia odkrycia fresków we Wrzesinie zaczęła się w momencie, gdy proboszcz kościoła p.w. św. Marii Magdaleny – Remigiusz Klimkowski, postanowił położyć nową, kamienną posadzkę. Wówczas badania konserwatorskie w kościele rozpoczęli konserwatorzy zabytków – Justyna Dzieciątkowska i Szymon Konecko. To, co odkryli, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Pod 10-centymetrową warstwą tynku ich oczom ukazały się oryginalne, gotyckie freski, w tym gotycki zacheusz, czyli krzyż wpisany w okrąg. Dalsze badania przyniosły kolejne, rewelacyjne odkrycia. Na ścianach kościoła odnaleziono także sceny przedstawiające piekło i niebo. Prawdopodobnie znajdował się tu także obraz Sądu Ostatecznego, został jednak zasłonięty przez dobudowany w XIX wieku chór.

Odkryto także duże i dobrze zachowane fragmenty tzw. „malarstwa patronowego” – to motywy roślinne, które pojawiły się na tych terenach ok. XV – XVI wieku.

Stowarzyszenie „Dom Warmiński” postanowiło zająć się tym odkryciem i napisać w przyszłym roku duży projekt unijny na dofinansowanie prac konserwatorskich i odsłonięcie rewelacyjnych znalezisk konserwatorów z Olsztyna. Prace konserwatorskie miałyby objąć także malowidła na drewnianym stropie kościoła. Najstarsze fragmenty tych malowideł pochodzą z XVI wieku.

Wioska Wrzesina (dawn. Szombark) została założona w 1352 roku, a więc rok przed lokacją Olsztyna. Kościół konsekrował w 1500 roku biskup warmiński – Jan Wilde. Wrzesina po dziś dzień zachowała charakterystyczny układ – owalnicy. Z tego powodu jest ona objęta ochroną konserwatorską.