Dni dziedzictwa Warmii V

W dniu 8 września 2006 r. odbędzie się w lidzbarskim zamku konferencja naukowa z cyklu DNI DZIEDZICTWA WAMII V pod hasłem „LITERATURA I PIŚMIENNICTWO”
Wybitni pracownicy naukowi przedstawią piśmiennictwo i literaturę Warmii na przestrzeni dziejów. Wystąpieniom będzie towarzyszyć refleksja nad kulturotwórczym dorobkiem naukowym i literackim Warmii, nad oddziaływaniem przez wieki na rozwój literatury oraz myśli naukowej ogólnopolskiej i ogólnoludzkiej.
Tegoroczna konferencja jest już piątą z kolei organizowaną przez Starostę Lidzbarskiego. W poprzednich latach, począwszy od roku 2002, były organizowane konferencje na następujące tematy:
(2002 r.) I Dziedzictwo kulturowe Warmii i jego wpływ na edukację regionalną.
(2003 r.) II Warmia ojczyzną wielu narodów.
(2004 r.) III Tożsamość regionalna w zjednoczonej Europie.
(2005 r.) IV Dziedzictwo Warmii – ustrój, prawo, administracja.

Tegoroczny program konferencji (początek godz. 10.00):

  • Starosta Lidzbarski Jacek Protas: otwarcie konferencji
  • Wręczenie statuetki: Przyjaciel Warmii zasłużonym dla kształtowania tożsamości warmińskiej

Wystąpienia:

  • prof. dr  hab. Stanisław Achremczyk: „Staropolskie piśmiennictwo i literatura Warmii“
  • dr Jan Chłosta: „Warmińscy literaci od XIX w po 1945r.”
  • Recytacja utworów związanych z tematyką wystąpień w wykonaniu Ireny Telesz, aktorki Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
  • prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski: „Literatura Warmii po 1945r. – ze szczególnym uwzględnieniem Poezji Maryjnej“
  • dr Teresa Brzeska – Smerek: „Podania, legendy, i baśnie warmińskie”
  • Adam Sierzputowski: Stowarzyszenie „Dom Warmiński” i jego rola w kształtowaniu tożsamości warmińskiej i promocji regionu
  • Inscenizacja „Śladami Ireny Kwinto” w wykonaniu 44DSH Johanici pod kierunkiem dh Ewy Huss – Nowosielskiej

Dziedzictwo kulinarne – degustacja potraw „Drób na warmińskim stole”