V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Barczewie

Festiwal im. Feliksa Nowowiejskiego

V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
BARCZEWO 2006

W dniach 25 – 27 maja 2006 roku w Barczewie odbędzie się już V Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego. Jak do tej pory swe zgłoszenia nadesłało 10 chórów z Ukrainy, Litwy, Niemiec, Rosji i Polski.
Tak, jak i w poprzednich latach, początek imprezy będzie miał miejsce przy pomniku Feliksa Nowowiejskiego przy szkole podstawowej, której Nowowiejski jest patronem. Zgromadzone razem chóry odśpiewają „Rotę”. Chórom będą towarzyszyć dzieci w strojach warmińskich. Następnie cały korowód przejdzie ulicami miasta, zatrzymując się przed Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego. Tam chóry i wszystkich uczestników korowodu powita najmłodszy syn kompozytora – Jan Nowowiejski. Chóry odśpiewają Hymn Warmii. Kolejna część imprezy odbędzie się – koncert inauguracyjny odbędzie się w kościele pw. Św. Anny.

W jury festiwalu zasiądą, tak jak i w ubiegłych latach: prof. Jadwiga Gałązka – Tritt, Jan Połowianiuk, ks. Grzegorz Macarski, Zbigniew Stępniak.

Obok części konkursowej, podczas festiwalu mają miejsce liczne koncerty towarzyszące: w tym roku będzie to 21 koncertów w kościołach na terenie gminy Barczewo, koncert w Domu Pomocy Społecznej w Barczewie i w Zakładzie Karnym. Ponadto odbędą się koncerty poza gminą Barczewo: w Klebarku Wielkim, Jezioranach, Biskupcu, Gietrzwałdzie, Dobrym Mieście, Dywitach i w Świętej Lipce.

Główną nagrodą Festiwalu jest Grand Prix.

REGULAMIN FESTIWALU:

I ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie
 • Filharmonia im F. Nowowiejskiego w Olsztynie
 • Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Anny w Barczewie
 • Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
 • Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Barczewie
 • Urząd Miasta w Barczewie

II MIEJSCE FESTIWALU

Barczewo to miasto położone na Warmii (7,5 tyś. Mieszkańców), niedaleko Olsztyna (14 km). Największą atrakcją regionu są walory przyrodniczo – krajobrazowe. Z tego powodu co roku przyjeżdża tu wielu turystów, szukających wśród czystych jezior i pięknych lasów ciszy i odpoczynku. W Barczewie 7 lutego 1877 roku przyszedł na świat wspaniały kompozytor, twórca „Roty” – Feliks Nowowiejski.

III CELE FESTIWALU

 • Upamiętnienie postaci Feliksa Nowowiejskiego, popularyzacja jego kompozycji chóralnych a capella oraz dzieł oratoryjnych
 • Podnoszenie kultury muzycznej
 • Wzrost poziomu wykonawczego zespołów chóralnych oraz upowszechnienie dorobku w zakresie muzyki dawnej i współczesnej o treściach religijnych
 • Promocja Ziemi Warmińskiej a w szczególności gminy Barczewo

IV ZAŁOŻENIA FESTIWALU

 • Festiwal ma charakter konkursu
 • W Festiwalu mogą uczestniczyć amatorskie chóry z kraju i zagranicy mieszane, męskie lub żeńskie (wyjątkowo chóry dziecięce)
 • Zespoły przygotują do oceny Jury program składający się z co najmniej 5 pieśni a capella. W programie konkursowym każdego chóru winien obowiązkowo znaleźć się jeden utwór Feliksa Nowowiejskiego, jeden utwór epoki renesansu lub baroku oraz jeden utwór skomponowany po roku 1945. Pozostałe utwory konkursowe zespół wybiera z dowolnego okresu. Wszystkie prezentowane utwory powinny zawierać treści religijne
 • Łączny czas prezentacji konkursowej chóru wynosi około 30 minut

V ORGANIZACJA FESTIWALU

 • Festiwal odbędzie się w dniach od 25 do 27 maja 2006 r.
 • Chóry, które chcą wziąć udział w Festiwalu, winne przesłać kartę zgłoszenia oraz materiały dodatkowe do 15 lutego 2006 roku.
 • Decyzję o zakwalifikowaniu zespołu do Festiwalu podejmuje Rada Artystyczna do końca lutego 2006 r
 • Organizatorzy Festiwalu nie zapewniają zwrotu kosztów podróży
 • Organizatorzy w trakcie Festiwalu zapewniają zaproszonym zespołom noclegi oraz wyżywienie, za który chóry ponoszą częściową odpłatność
 • Organizatorzy zapewniają każdemu zaproszonemu chórowi możliwość zwiedzenia miejsc związanych z życiem Feliksa Nowowiejskiego oraz poznania atrakcji turystycznych regionu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego,
11-010 Barczewo, ul. Mickiewicza 40
tel. (089) 514-84-04
e-mail: biuro@festiwal-barczewo.pl
www.festiwal-barczewo.pl