Warmińskie wesele w Lidzbarku

W Lidzbarskim Domu Kultury zorganizowano imprezę kultywującą tradycje i obyczaje warmińskie pod tytułem „Warmińskie wesele”.

W programie były występy podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy – organizatora imprezy, wspólne śpiewanie pieśni warmińskich, występ ludowego  zespołu dziecięcego „Spręcowia”, opowieść Pani Krystyny Tarnackiej- Jurgielewicz na temat tradycji weselnych na Warmii. Imprezę zakończono degustacją potraw warmińskich m.in. żur warmiński, szczodraki, szneki z glancą.