Wszechnica Warmińska – seminarium

Seminarium Wszechnicy Warmińskiej

Dnia 21 maja we Wszechnicy Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się konferencja naukowa poświęcona tożsamości współczesnej Warmii. Konferencja połączona będzie ze świętem szkoły.

Program seminarium:

12.00 Uroczyste rozpoczęcie – J.M. Rektor prof. dr hab. M. Łaguna „Krótka historia uczelni”.
Hymny:

 • „Oda do radości”
 • „Jeszcze Polska”
 • „O Warmio”.

12.10 Otwarcie seminarium J.M. Rektor prof. dr hab. M. Łaguna.

12.15 Wystąpienia:

 • mgr inż. Adam Sierzputowski – „Stowarzyszenie „Dom Warmiński”,
 • Prof. dr inż. arch. Wiesław Anders „W poszukiwaniu tożsamości kulturowej Warmii“
 • dr Jan Chłosta „Współcześni Warmiacy“,
 • mgr Elżbieta Kaczmarek „Współczesna kultura Warmińska”,
 • Pieśni Warmińskie – dawne,
 • Prof. dr hab.  Teresa Maria Łaguna „Marketing terytorialny a warmiński produkt markowy”,
 • Dyskusja.

13.50 Zakończenie seminarium: „Hymn sąsiadów”.

14.00 Spotkanie biesiadne- warmińskie:

 • licytacja prac podopiecznych MOPS w Lidzbarku Warmińskim,
 • pieśni biesiadne dawne i współczesne.