Gmina Lubomino

Gmina Lubomino położona jest w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie Lidzbark Warmiński na Pojezierzu Olsztyńskim. Od północy sąsiaduje z gminą Orneta, od północnego zachodu z gmina Lidzbark warmiński, od zachodu z gminą Miłakowo(powiat ostródzki), od wschodu z gminą Dobre Miasto i od południa z gminą Światki. Powierzchnia gminy wynosi 14 897 ha.

Sołectwa gminy Lubomino

Gminę Lubomino tworzy 13 sołectw, są to: Biała Wola, Bieniewo, Ełdyty Wielkie, Gronowo, Lubomino, Piotrowo, Rogiedle, Różyn, Samborek, Wapnik, Wilczkowo, Wolnica, Zagony. Większość miejscowości pochodzi z okresu 1308  – 1320r.

Przez Gminę Lubomino przebiega droga kategorii wojewódzkiej nr 507 łącząca miejscowości Dobre Miasto – Braniewo aż do przejścia Granicznego w Obwodzie Kalingradzkim w Gronowie. Gmina leży w odległości 60km do przejścia granicznego i 40km do Olsztyna.

Położenie gminy Lubomino w powiecie lidzbarskim

Jednym z głównych elementów kształtujących procesy rozwojowe w gminie są jej mieszkańcy. Zarówno ruch naturalny jak i migracja mają decydujący wpływ na jej liczebność. Obecnie gminę zamieszkuje 3 742 mieszkańców.

Gmina Lubomino z lotu ptaka

Na terenie Gminy znajduje się jezioro Tonka, którego powierzchnia wynosi 162,3 ha a głębokość maksymalna 4,2 m. Jezioro charakteryzuje się naturalna odpornością na wpływy zewnętrzne , zaliczono je do III kategorii podatności na degradację.

Jezioro Tonka

Do walorów turystycznych gminy możemy również zaliczyć rezerwat przyrody „Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce”. Został ustanowiony zarządzeniem MLiPD z dnia 5.01.1970r. w celu ochrony bobrów. Ponadto na terenie rezerwatu chronione jest środowisko przyrodnicze, wody otwarte, bagna, torfowiska i lasy. W skład rezerwatu wchodzi rzeka Pasłęka oraz pasy gruntów przybrzeżnych.

Lasy w gminie Lubomino

Kompleksy leśne położone w północnej części gminy objęte strefą ochronna oferują nienaruszona cywilizacje przyrody oraz obfitość zwierzyny i runa leśnego.

Kościół pw. św. Marcina w Ełdytach Wielkich

Liczne obiekty zabytkowe są domeną Gminy Lubomino. To właśnie tutaj znajduje się Kościół zaliczany do najstarszych na Warmii pw. Św. Marcina w Ełdytach Wielkich.  Wybudowano w latach 1310-1320, restaurowany w 1885-1886. Jest to budynek murowany z kamienia polnego, w górnej części ceglany, ma wyposażenie neogotyckie. Przy kościele zachowany jest fragment dawnego cmentarza i nagrobek Wilhelma Strachowskiego, tragicznie zmarłego w pojedynku syna właścicieli.

Nagrobek Wilhelma Strachowskiego

Warto również zobaczyć:

  • kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie,
  • kaplica Św. Rocha w Lubominie z 1617 r.,
  • kościół p.w. Św. Małgorzaty w Rogiedlach z końca XIV w.,
  • barokowy kościół Św. Jana Chrzciciela w Wilczkowie (1786 – 1787),
  • gotycki kościół w Wapniku,
  • i wiele innych obiektów zabytkowych tj. dworki zabytkowe i kapliczki przydrożne.

Gmina Lubomino posiada wiele obiektów i miejsc do uprawiania sportu, służących rekreacji i wypoczynkowi o zróżnicowanym standardzie technicznym. Są to.

  • oznakowane szlaki rowerowe – niebieski o długości 29km, czerwony o długości 26km i żółty o długości 9 km,
  • Sala widowiskowo – sportowa w Lubominie,
  • dwa pełnowymiarowe boiska sportowe w Lubominie i Wilczkowie,
  • zespół boisk Orlik w Lubominie.