Sylwetki laureatów konkursu „Przyjaciel Warmii” 2014

Andrzej Zieliński

Swoją przygodę z malarstwem rozpoczął podczas lat młodzieńczych jako pracownik cywilny w wojsku, gdzie kształcił się pod okiem płk Zdzisława Walczaka, który prowadził szkółkę dla początkujących malarzy. To właśnie tam Pan Zieliński odkrył w sobie zdolności plastyczne i malarskie. W roku 1976 r. utworzył  Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, które skupiało w swoich szeregach braniewskich artystów i malarzy.
Jest współorganizatorem braniewskich plenerów malarskich, na które zjeżdżali się artyści z całej Polski. Pan Andrzej specjalizuje się w obrazach olejnych i akwarelach  chętnie uwieczniając na nich piękno Ziemi Warmińskiej, jej przeurocze pejzaże, jak też obiekty architektury, szczególnie obiekty Fromborka i Braniewa.  W trakcie swojej długoletniej pracy artysta stworzył bardzo wiele prac malarskich eksponowanych na wystawach w kraju i za granicą. Jego prace zostały wykorzystanie przy tworzeniu albumu „Zabytki powiatu braniewskiego w akwarelach” powstałego z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Braniewie i Stowarzyszenia „Dom Warmiński”. Artysta jest zaangażowany w wiele przedsięwzięć o charakterze charytatywnym i społecznym na terenie Powiatu Braniewskiego. Jako członek Klubu Turystycznego PTTK „Figa” w Braniewie oraz Towarzystwa Miłośników Braniewa artysta zajmuje się m.in. budzeniem umiłowania Braniewa, potrzebą ochrony zabytków tego miasta, przybliżaniem mieszkańcom bogatych wartości historycznych i kulturowych, ochroną przed zniszczeniem braniewskich zabytków ocalałych po II wojnie światowej, popularyzacją wartości krajoznawczych, kulturowych i niezwykle bogatej historii Braniewa i regionu.

Janusz Moskal

Z zawodu dekarz i cieśla, prywatnie miłośnik historii Braniewa, który jest zaangażowany niemal we wszystkie przedsięwzięcia związane z kultywowaniem historii miasta i regionu. Współpracuje w tym zakresie z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Bierze udział w szeregu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Braniewa oraz Prezesem Braniewskiego Towarzystwa Historycznego, współpracuje z Muzeum im. Mikołaja Kopernika we Fromborku. Wraz z aktywistami Towarzystwa Miłośników Pieców Kaflowych poszukuje i inwentaryzuje stare piece warmińskie. Jest popularyzatorem niezwykle bogatej historii Braniewa. Jest jednym z organizatorów i wykładowców Czwartkowych Spotkań z Historią, gdzie sympatycy i inni członkowie TMB przybliżają uczestnikom spotkań różnorodną tematykę z historii naszego regionu.

Andrzej Waszczuk

Mieszkaniec Dobrego Miasta, z zawodu jest stolarzem użytkowym oraz artystycznym. Jego prawdziwą pasją obok malarstwo jest fotografia. Uchwycone przez niego piękno przyrody wprawia odbiorcę w zachwyt, budzi wrażliwość oraz skłania do chwili zadumy nad otaczającym nas światem i odwiecznymi prawami natury. Pan Andrzej posługuje się techniką analogową, samodzielnie zajmuje się procesem tworzenia zdjęcia począwszy od naświetlania aż po wywołanie go na papierze. Jest laureatem wielu konkursów fotograficznych, autorem albumów prezentujących piękno Warmii zachowanej na fotografiach, jego twórczość została wyróżniona w 2011 r. w dziedzinie kultury i sztuki – nagrodą marszałka województwa.

Śp. ks. Andrzej Krużycki

Ks. Krużycki był proboszczem parafii w Opinie oraz kustoszem Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Krośnie na Warmii. W ciągu 25  lat posługi kapłańskiej organizował wiele uroczystości, które wysławiały Warmię, jej piękno i polskość, a przede wszystkim jednały chrześcijan. Od lat Ks. Andrzej był inicjatorem m.in. takich spotkań jak Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, festyny, majowe uroczystości dla nauczycieli, rowerzystów, motocyklistów, konferencje Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego był Honorowym Członkiem. Ludzie z całej Polski garną się do tej pięknej świątyni, gdzie swoją posługę pełnił Ks. Andrzej tworząc aurę tego miejsca, w którym przyjezdni chętnie witani byli przez kanonika nie tylko herbatą ale przede wszystkim dobrym słowem. Ksiądz chętnie opowiadał historię Sanktuarium i inne wydarzenia historyczne związane z Warmią prowadził promocję regionu w mediach lokalnych i krajowych z zaznaczeniem odrębności terytorialnej, historycznej i kulturowej Warmii. Niewątpliwie był propagatorem polskości.
Ksiądz Andrzej Krużycki zmarł 24 lipca 2015 r.

Profesor Janusz Jasiński

Urodził się w 1928 roku w Wołominie. Z wykształcenia historyk, w 1982 r. uzyskał habilitację na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a tytuł profesora nadano mu w 1993 r. W 1996 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Jest autorem ponad 700 publikacji, prac naukowych i popularnonaukowych, szeregu prac edytorskich, w większości odnoszących się do dziejów regionu Warmii i Mazur. Przez lata wykładowca na Wydziałach Historycznych olsztyńskiej i toruńskiej uczelni. Uhonorowany  nagrodą im. Zygmunta Glogera za szczególne osiągnięcia w badaniu, ochronie i rozwoju kultury, odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą odznaką Honorową „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”. Od lat jest znanym popularyzatorem wiedzy o regionie oraz inicjatorem upamiętniania miejsc na Warmii i Mazurach związanych z wydarzeniami historycznymi. Jest historykiem o ogromnym dorobku naukowym, niekwestionowanym autorytetem w naukach historycznych, jednym z filarów olsztyńskiej humanistyki. Jego działalność naukowa, ściśle związana z Warmią i Mazurami, jest szeroko znana w kraju, popularyzując wiedzę o regionie, inspiruje do dalszych badań, także historyków z innych terenów. Naukowe dokonania profesora Janusz Jasińskiego są znane także poza Polską.

Anna Rok

Urodzona w Zielonce Pasłęckiej, ukończyła Studia Wyższe na WSP w Olsztynie.  Jest kierownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie, malarką, rysownikiem, ilustratorką książek, autorką rysunków satyrycznych i karykatur, prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barczewie, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie, członkiem kapituły Gala Marki Lokalnej w Gadach, gdzie przyznaje się certyfikaty warmińskim produktom. W 2013 r. kierowana przez nią biblioteka wygrała wojewódzki konkurs „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym”.W swojej działalności znacznie wybiega poza ramy pracy zawodowej angażując się w nowe przedsięwzięcia. Jest organizatorem wielu spotkań tematycznych dla dzieci, plenerów malarsko-rzeźbiarskich, w swojej bibliotece prowadzi dwa teatrzyki, realizuje dwa projekty wspomagane przez środki unijne, sama pisze teksty, układa muzykę, szyje stroje, robi dekoracje, akompaniuje na gitarze. O zasługach Pani Anny świadczą otrzymane przez nią, liczne wyróżnienia i nagrody, jedną z nich był udział w wyjeździe studyjnym polskich bibliotekarzy do USA i Norwegii, gdzie wygłosiła prelekcję na temat Warmii. W swoim dorobku ma również wiele indywidualnych wystaw malarskich.

Zespół Ludowy „Ornecianie”

Zespół działa przy Miejskim Domu Kultury w Ornecie. W skład zespołu wchodzą seniorzy: osiemnastoosobowa grupa wokalna oraz towarzysząca jej kapela. Repertuar zespołu jest bardzo zróżnicowany. Wykonują folklor muzyczny z różnych regionów Polski, ale również pieśni żołnierskie, patriotyczne i biesiadne. Grupa swymi występami uświetnia wiele uroczystości na terenie naszego regionu. Bierze udział w wielu konkursach, na których wielokrotnie została wyróżniana i nagradzana. W roku 2008 grupa założyła Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „Ornecianie”. Większość lokalnych inicjatyw kulturowych uświetniana jest występem zespołu. Osoby pełne energii oraz niesłabnącego zapału do pracy, są źródłem inspiracji do działanie na rzecz kultury, zarówno dla seniorów jak i młodszych pokoleń.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej

Stowarzyszenie działa od 1994 roku, powołane na rzecz rozwoju gospodarczego, społeczno-kulturalnego Ziemi Lidzbarskiej, propagujące wśród lokalnej społeczności model aktywnego uczestnictwa w każdej dziedzinie życia, kultywowanie tradycji, rozpowszechnianie wiedzy o historii tej ziemi, wybitnych postaciach, zabytkach, pamiątkach  z nią związanych. Stowarzyszenie prowadzi działalność humanitarną, charytatywną, jest inicjatorem wielu wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i sportowych. Od 1997 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do chwili obecnej Stowarzyszenie prowadzi dla dzieci różnorodne zajęcia, a dla rodziców konsultacje pozwalające przeciwdziałać zagrożeniu i wykluczeniu dzieci z grupy rówieśniczej i środowiska szkolnego. Z inicjatywy organizacji powstał również Uniwersytet Trzeciego Wieku skupiający obecnie ok. 180 osób i cały czas powiększający swoje grono słuchaczy aktywnych, ciekawych wszystkiego, mających ogromny potencjał do zagospodarowania. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej  zabiera także głos w ważnych sprawach społecznych Lidzbarka Warmińskiego. Składa nominacje do nagród i wyróżnień osób i firm zasłużonych dla kultury naszego społeczeństwa. Zarząd stowarzyszenia tworzą społecznicy pracujący z wolontariuszami dla dobra drugiego człowieka.