Sylwetki laureatów konkursu „Przyjaciel Warmii” 2015

Profesor Zbigniew Puchajda – obecnie Prezes Zarządu Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, a także Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie. Przez wiele lat aktywnie uczestniczył  w międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej. Wydał 6 monografii i ponad 250 artykułów naukowych. Propagując wiedzę o Warmii i Mazurach, szczególną kwestią dla Profesora były działania zmierzające do wydania nowej, uzupełnionej edycji Słownika Biograficznego Warmii Mazur i Powiśla autorstwa Tadeusza Orackiego.

Zespół regionalny Węgojska Strużka – powstał w 2005 r. z inicjatywy Pani Teresy Kacperskiej. Repertuar zespołu to piosenki warmińskie, biesiadne, partyzanckie i kościelne, ale także gadki warmińskie, inscenizacje obrzędów i tradycji. Do zespołu należy 20 osób w wieku od 6 do 57 lat.

Dr Edmund Kurowski – dokumentalista historii i dziejów Fromborka. Autor Monografii Fromborka wydanej w 2000 r. Historyk z wykształcenia i zamiłowania. Autor wielu artykułów dotyczących Fromborka

Jerzy Szczudlik – pisarz, dramaturg i poeta mieszkający i tworzący w warmińskim Łupstychu w gminie Gietrzwałd. Autor zbiorów opowiadań powieści i dramatów, a także wierszy, tekstów piosenek, bajek dla dzieci.

Wspaniały Teatr bez Nazwy – od ponad 20 lat dostarcza wzruszeń mieszkańcom gminy Gietrzwałd, Warmiakom z innych okolic, a także gościom spoza Warmii. W 1993 r utworzyła go grupa  mieszkańców gminy Gietrzwałd, którym zależało na tym, by ich miłość do sztuki znalazła swój upust na teatralnej scenie.

Andrzej Fabisiak – reżyser, pedagog, animator kultury, felietonista. Dyrektor Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście. Związany z Teatrem im. Stefana Jaracza. Był inicjatorem i dyrektorem zapoczątkowanych w 1993 r. Olsztyńskich Spotkań Teatralnych. Od kilku lat współtworzy inscenizację „Bitwy pod Grunwaldem”.

Tomasz Chwietkiewicz – Pełni funkcję Członka Zarządu Towarzystwa Miłośników Braniewa, stowarzyszenia zajmującego się od prawie 40 lat ochroną zabytków Braniewa oraz przybliżaniem i propagowaniem bogatej historii i kultury Braniewa. Jest inicjatorem wielu imprez i działań edukacyjno-kulturalnych w Braniewie. Wykładowca w ramach „Czwartkowych Spotkań z Historią”, które przybliżają nieznane wydarzenie historyczne dotyczące Braniewa i Warmii.

Danuta Zielonka – Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, dyrektor organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, odbywającego się od 15 lat.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej – Stowarzyszenie działa od 1994 roku, powołane na rzecz rozwoju gospodarczego, społeczno-kulturalnego Ziemi Lidzbarskiej, propagujące wśród lokalnej społeczności model aktywnego uczestnictwa w każdej dziedzinie życia, kultywowanie tradycji, rozpowszechnianie wiedzy o historii tej ziemi, wybitnych postaciach, zabytkach, pamiątkach z nią związanych.