Sylwetki laureatów konkursu „Przyjaciel Warmii” 2016

Dr Jerzy Sikorski – jeden z najwybitniejszych historyków regionalistów, jego dokonania, prezentacja przeszłości Warmii, a w szczególności zgłębianie historii życia Mikołaja Kopernika, zapewniły mu stałe miejsce w historiografii warmińskiej. Dzięki jego wskazówkom odnaleziono grób Mikołaja Kopernika we Fromborku. Autor oraz redaktor naukowy szeregu specjalistycznych wydawnictw oraz pozycji popularnonaukowych. Początki jego pracy zawodowej były związane z muzealnictwem – z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku i z Muzeum Warmińskim na zamku w Lidzbarku Warmińskim. W 1963 rozpoczął pracę w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, pełnił także funkcję dyrektora tej placówki. W późniejszym okresie dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przepracował ponad 20 lat. Jest członkiem rozmaitych towarzystw i laureatem wielu nagród i odznaczeń.

Małgorzata Ofierska – mgr. Ekonomii SGH w Warszawie. Prezes LGD „Warmiński Zakątek”, prezes związku Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur. Związana z LGD od początku jego istnienia – 2006 r. Specjalista ds. realizacji programów unijnych. Ekspert w pisaniu projektów o dofinansowanie zewnętrzne. Obdarzona wszechstronna wiedzą z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych, wiosek tematycznych. Doradca biznesowy, specjalista ds. finansowania firm, powstawania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Koordynatorka kilkudziesięciu projektów unijnych.

Dobromira i Zygmunt Czarneccy – Właściciele XVI – wiecznej Wieży Wodnej we Fromborku. W 2012 roku przeprowadzili jej kompleksową renowację zrealizowaną przy pomocy środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2015 r. Państwo Czarneccy otrzymali złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mirosław „Micia” Bojenko – znakomity artysta fotografik i rzeźbiarz, a także animator kultury. Jest członkiem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Areszt Sztuki. To on stworzył i prowadził w Głotowie Galerię „OBORA”, prawdziwą świątynię sztuki, w której odbywały się różnorodne działania artystyczne. Na swoich fotografiach pokazuje Warmię, która jest mu bliska jako miejsce zamieszkania. Wystawa, na której M.Bojenko prezentował fotogramy ukazujące piękno Warmii wędrowała po Europie skutecznie promując ziemię warmińską .

Towarzystwo Miłośników Braniewa – głównym zadaniem członków TMB jest informowanie mieszkańców i turystów o bogactwie historycznym regionu, a także rozbudzanie tożsamości i chęci poszukiwania informacji o żyjących tu ludziach i wydarzeniach. W ramach działalności TMB realizowane są wystawy fotograficzne, odczyty, wykłady, plenerowe wycieczki i happeningi. Z inicjatywy TBM w 2016 r. zostało otwarte Muzeum Ziemi Braniewskiej.

Joanna Posoch – w 1999 roku porzuciła Warszawę, by rozpocząć nowy etap życia – na Warmii w nowym Kawkowie, gdzie założyła plantację lawendy. Obecnie Lawendowe Pole to gospodarstwo agroturystyczne, Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego oraz Fundacja o tej samej nazwie, a także Tajemniczy Ogród, czyli mini ogród botaniczny roślin zapomnianych, manufaktura zielarska i miejsce, w którym można wziąć udział w warsztatach alchemicznych. Działalność gospodarczo – edukacyjno-promocyjna Joanny Posoch została zauważona przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który w 2015 r. przyznał Fundacji Muzeum Żywe statuetkę „Godni Naśladowania”.