Bibliografia

Bibliografia

Ze względu na popularny charakter esejów postanowiono zrezygnować zupełnie z aparatu naukowego. Tym niemniej jednak autor pragnie wymienić zarówno te prace, z których bezpośrednio korzystał, jak i te, które mogą okazać się przydatne dla studentów historii, czy dla osób zainteresowanych historią Warmii i jej bogatym dziedzictwem kulturowym.

1. Achremczyk S., Warmia, Olsztyn 2000.
2. Barczewski W., Kiermasy na Warmii, Olsztyn 1978.
3. Bartoś M., Zalewska B., Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur, Olsztyn 2003.
4. Biskup M., Labuda G., Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986.
5. Browiński C., Olsztyn 1945-1970, Olsztyn 1974.
6. Davies N., Boże igrzysko. Historia Polski, Kraków 2001.
7. Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, t. I, Od pradziejów do 1870 roku, pr. zb. pod red. J. Sikorskiego i S. Szostakowskiego, Warszawa 1981.
8. Jasiński J., Między Prusami, a Polską. Rozprawy i szkice z dziejów Warmii i Mazur w XVIII-XX wieku, Olsztyn 2003.
9. Koziełło-Poklewski B., Wrzesiński W., Szkolnictwo polskie na Warmii Mazurach i Powiślu w latach 1919-1939, Olsztyn 1980.
10. Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, pr. zb. pod red. J. Burszty, Olsztyn 1968.
11. Okulicz-Kozaryn Ł., Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich, Warszawa 1983.
12. Oracki T., Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla od poł. XVw. do 1945 r., Warszawa 1945.
13. Seweryn T., Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 1958.
14. Szkice olsztyńskie, pr. zb. pod red. J. Jasińskiego, Olsztyn 1967.
15. Traba R., Niemcy-Warmiacy-Polacy, 1871-1914, Olsztyn 1994.
16. Traba R., Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci, Olsztyn 2003.
17. Wakar A., Olsztyn 1353-1945, t. 1, Olsztyn 1971.
18. Wakar A., Olsztyn – dzieje miasta, Olsztyn 1997.
19. Wakar A., O polskości Warmii i Mazur w dawnych wiekach, Olsztyn 1969.
20. Wakar A., Przebudzenie narodowe na Warmii 1886-1893, Olsztyn 1965.