Biskupiec

Biskupiec, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, Warszawa 1880.

Biskupiec, niem. Bischofsburg, m. pow. reszelski, ze st. poczt., ma 3774 m. (74 %) kat.), leży nad rz. Dimmer, posiada parafią katol. polską, miewa 12 jarmarków rocznie, przez lud zwane „Biskupiec na Warmii”. Miasto ma przywilej fundacyjny z r. 1395. Założycielem jego był Jan Mokynen. W B. ur. się znany orientalista polski Ignacy Pietraszewski.