Gągławki

Gągławki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.II, Warszawa 1881.

Gągławki, niem. Ganglau, wies, pow. olsztyński, nad jeziorem, z którego mały strumyk płynie do Łyni (Alle-Fluss), 1/2 mili od bitego traktu olsztyńsko-niborskiego, na polskiej Warmii. Wieś ta oddawna należała do warmińskiej kapituły, która ją prawem magdeburskiem wydała na dziedziczną wolną własność (Freigut). Podług lustracyi z r. 1656 było tu włók 10, posiadacz gągławski obowiązany był w wojnie dostarczyć 2 zbrojnych (2 Dienste), czynsz opłacał zbożem, dawał pszenicy rocznie łaszty 2 i tyleż żyta, nadto 1 funt kramny wosku i 1 fenig chełmiński.
Kś. F.