Garzewko

Garzewko, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.II, Warszawa 1881.

Garzewko, niem. Kl. Garschen, przedtem Kl. Garsau, wś, pow. licbarski, w południowej części, przy granicy pow. olsztyńskiego, należała oddawna do dóbr stołowych warmińskiej kapituły. R. 1656 donosi o niej lustracya: „We wsi G. pustych włók 2, wespół wł. 18.” Zapewne osadnicy pobliskiego Garzewa trzymali wtedy zarazem i Garzewko i czynsz razem płacili, bo o dochodach z tej wsi wspomniona lustracya nic nie donosi. Porównaj Garzewo.