Kikity

Kikity, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IV, Warszawa 1883.

Kikityniem. Kikiten, wieś, powiat reszelski, na bitym trakcie bisztyńsko-jeziorańskim, 1 i pół mili od miasta Jeziorany, nad wielkim jeziorem Lautern (?), na polskiej Warmii, oddawana własność biskupów warmińskich R. 1656 liczono włościan 24, gbur. 8, sołt. 1, wolny 1, karczm. 1; dawali 36 ł. owsa, 32 kur, czynszu fl. 112. Po rozbiorze Polski rząd pruski zabrał tę wieś i wydał na własność prywatną.