Klewki

Klewki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.IV, Warszawa 1883.

Klewki, niem. Klaukendorf, kościelna wieś, pow. olsztyński, na polskiej Warmii, nad jeziorem Amelung i Cuculnig i strugą po dawnemu zwaną Ayern, należała od początku do kapituły warmińskiej.

R. 1352 wystawiła kapituła 1-szy przywilej jakiemuś Clauko Höneberg, żeby wieś tu założył, od którego też nazwa Klaukendorf, Klewki wzięta. Włók było 40; między granicami zachodzi jezioro Cuculnig, struga Ayern do tego jeziora wpływająca, jezioro Amelung; prawo dane chełmińskie; jak włóki zaczną czynszować, da co rok 1 kamień wosku i 1 denar chełmiński. Osadnicy dadzą od pługa 1 k. pszen. i żyta; na strudze Cuculnig może sobie Clauko młyn postawić, ma nadto małe sądy, 1/3 od wielkich i wolną rybitwę na potrzebę małemi narzędziami w jeziorze Cuculnig. Kiedyby kto obcy nabył sołtystwo i włóki, zamiast kamienia wosku musiałby służyć z koniem w wojnie kapitule, kiedy tylko potrzeba; dla kościoła, jak się tu wybuduje, przeznaczamy włók 5. Biskup Henryk Sorbom dał później Klaukowi 6 włók lasu między Patrykami a jeziorem Cuculnig w miejsce gruntu jakiegoś w Szynwałdzie, do którego tenże pretensye sobie rościł. R. 1656 trzymał tę wieś Jakób Nonchen, włók było i teraz 40, płużnego dawał 83/4 ł. pszen. i tyleż żyta, nadto 1 fen. chełmiński.

Po okupacyi rząd pruski zabrał tę wieś i wydał ją na własność prywatną. R. 1505 bisk. warmiński Łukasz nadaje Jerzemu Troszce dobra K. na prawie lennem. R. 1581 bisk. Marcin Kromer nadaje Ludwikowi, Krzysztofowi, Sebastyanowi i Maurycemu Troszkom na prawie pru8kiem ,,ad masculos tantum” 60 wł. w K. z obowiązkiem 3 służb. R. 1718 dostaje po śmierci Kazimierza Troszki połowę dóbr Andrzej Gąsiorowski z Luzyan. Ob. Kętrz., Ludność polska str. 548. Par. kat. K. dek. wartemborskiego dyec. warmińskiej obejmuje wsi: Klewki (dwór), Szonwałt (Schoenwalde), Trenkus (Trinkhaus), Kaborno (Kalborno), Wygoda, Rykowiec, Kołpaki, Wyrandy, Wódkowizna (folwark), Bruchwałt, Orłowo.