Kurki

Kurki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.IV, Warszawa 1883.

Kurki 1.) niem. Kurken, w dok. Ludwigsmühle, wś, pow. olsztyński, na polskiej Warmii, między Biskupcem a Wartemborkiem, nad jez. Dadaj, przy granicy pow. reszelskiego. Oddawna własność warmińskich biskupów. R. 1346 wystawiony przywilej na młyn Ludwikowi, od którego ta posiadłość miała przyjąć (ale nie przyjęła) nazwę Ludwigsmühle za rocznym czynszem 1 m. R. 1486 biskup Mikołaj wykupiwszy K. darował je na własność kolegiacie w Dobrem mieście (Gutstadt). Po okupacyi rząd pruski zabrał tę wieś i wydał na własność prywatną.