Potryty

Potryty, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.IX, Warszawa 1888.

Potryty, niem. Potritten, wś i dobra ryc. na niem. Warmii, pow. reszelski, 9 klm. od st. poczt, i tel. Zyborku. Młyn wodny i piła. Obszar 226 ha. Bruno de Luter, Pogzanie advocatus, zapisuje r. 1346 Honesto viro Madliten 2 uncos de communitate in villa Poteriten pod zwykłymi warunkami. W r. 1355 daje biskup Johannes właścicielom Prusakom w zamian za ich własność w polu Trolen inne 13 włók, z tych 3 mansos in Potriten Grassute mulieri na prawie chełm., z obowiązkiem jednej służby konnej. Ponieważ jeden z posiedzicieli swe włóki sprzedał, zniżył biskup Johannes pozostałym dwom, więc kobiecie Grasute, w Potritach tak, iż tylko co drugi rok do służby były obowiązane (ob. Cod. dipl. Warm).
Ad. N.