Przykop

Przykop, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.IX, Warszawa 1888.

Przykop

1.) majątek z młynem na pol.-prus. Mazurach, pow. lecki, st. p. Miłki. Obszar 244 ha.

2.) P., os. leśn. na pol. Warmii, pow. olsztyński, st. p. Butryny.

3.) P. Wielki al. P. Podkuborno, wś na pol. Warmii, pow. olsztyński, st. p. Butryny.

4.) P. Mały, wś, tamże. Kapituła warmińska nadaje 1575 r. założoną już dawno w borach olsztyńskich wś Przykop z 25 włókami między jeziorem Copanki, wsią Butryny, miejscowościami Trzcianki i Mosbruch i jez. Kalno, sołtysowi Maciejowi z Semskeim, oraz wolne rybołóstwo w jeziorze Czerwonka (ob. Kętrzyn., O ludności, 554).
Ad. N.