Purda

Purda, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.IX, Warszawa 1888.

Purda 1.) Duża, wś kość. z młynem i os. leśną nad rzką Kirmes, na poł. Warmii, pow. olsztyński, 4 klm. na zachód od granicy pow. szczycieńskiego, nad bitym traktem do Wartemborku; posiada kościół par. katol., parafią ewang., 762 mk., król. leśnictwo; st. p. w miejscu. Wś założona 1784 r. Kapituła udziela dokumentem z d. 21 stycznia t. r. 70 włók boru na założenie wsi „Porden” Janowi v. Razergenaw. Założyciel otrzymał 7 włók wolnych, 10 lat wolności; potem płaci się 1/2 grzywny i 2 kuraki od włóki, rybołówstwo w jeziorze Porden, sądownictwo zwykłe, prawo chełmińskie. R. 1590 stawia Bartłomiej Grabowski młyn w Purdzie. Podług dokumentu z r. 1656 liczyła P. 70 włók, 22 gburów, 2 sołtysów, młyn, 2 karczmy, a płaciła podatku 88 kurczaków, 44 gęsi i 29 fl. 10 gr. P. Duża, par. kat., należy do dekanatu wartemborskiego, dyec. warmińskiej. W skład par. wchodzą: Purda, Purdka, Marcinkowo, Kośno, Giławy (Gillau), Wały (Wallen), Prejłowo, Pajtuny (dwór, młyn).
Ad. N.

Purdka, niem. Klein Purden, wś na pol. Warmii, pow. olsztyński, o 11/2 klm. na południe od Purdy, nad rzeczką; st. p. Purda.