Rasząg

Rasząg, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.IX, Warszawa 1888.

Rasząg 1.) wś na Warmii, pow. reszelski o 9 klm. na płn.-zach. od miasta Biskupca, nad jeziorkiem, tuż przy granicy pow. olsztyńskiego i szczycieńskiego, w równinie z glebą w części piaszczystą a częścią gliniastą. Pokłady torfu, łąki dobre. Ma 600 mk., prawie wyłącznie katolików, w części i Polaków, którzy trudnią się rolnictwem, także chowem bydła.

2.) R., dobra ryc., tamże; obszar 820 ha; cegielnia, hol. wiatrak, gorzelnia; urząd poczt, w miejscu; poczta piesza do Biskupca. Stanisław Hozyusz, bisk. warmiński, nadaje r. 1569 bratu swemu Janowi 60 włók na prawie magdeburskiem ad utrumque sexum, z obowiązkiem jednej służby zbrojnej. Teodor Potocki, biskup warmiński, podaje do wiadomości, że Marcin Jakubnsz, Krzysztof Jakubusz, Adam Szyk, Kacper Zalewski, Tomasz Zalewski, Jerzy Falten, Jan Becz ze wsi Sąpłaty, oraz Marcin Kurek z Małszewskiej Wólki, ziemianie pow. szczycieńskiego (capitaneatus Szczytnensis) w Prusiech brandenburskich, pozbawieni środków utrzymania w skutek ciężarów i podatków nieznośnych, oraz spowodowani chęcią przyjęcia wiary katolickiej, udali się z żonami i dziećmi do biskupstwa warmińskiego, aby się tam osiedlić; w tym celu nadaje biskup 12 włók boru w kameracie jeziorańskim pod Raszągiem. Dan w Warszawie r. 1723. Biskup Szembek zatwierdza r. 1731 powyższe nadania (ob. Kętrzyński, O ludności pol., 559).
Ad. N.