Ruś

Ruś, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.X, Warszawa 1889.

Ruś 1.) w dok. Reussen, Reusen, ws na prawym brzegu Łyny, na pols. Warmii, pow. olsztyński, par. Bartąg, poczta, tel. i st. kol. żel. w Olsztynie. Wś zdawna i do dziś polska. W r. 1374 nadaje kapituła warmińska Jerzemu, Michałowi, Mikołajowi i Piotrowi i spadkobiercom tychże trzy wolne włoki blisko jeziora „Prawoszen”, w miejscu zwykle „zeu den Rewszen” zwanem, na prawie pruskiem; za to muszą być stróżami nad pasiekami, jakie w tamtejszych lasach kapituła posiada, za co jeszcze dostają 1/3 część zyskanego miodu. Gdyby zaś w przyszłości pszczoły wymarły i pasieki zniesione zostały, natenczas winni posiedziciele czynić 1 służbę z koniem od każdej włóki; także pociągani będą do budowy zamków. R. 1444 sprzedała kapituła młyn swój w R. z 21/2 włókami, 3 ostrowami i prawem użytkowania z lasu Janowi v. Proszeń, a 1614 r. pozwala młynarzowi używać zagranicznego kamienia we młynie. R. 1594 otrzymuje kotlarz Marcin Schimmelpfennig pozwolenie założenia nad rzeczką, młyn w R. pędzącą, huty kotlarskiej (ob. Cod. dipl. Warm., II, 502). W r. 1656 należała R. do Milewskiego.

2.) R., leśniczówka, tamże.