Spręcowo

Spręcowo, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.XI, Warszawa 1890.

Spręcowo, niem. Spiegelberg, wś w pobliżu rz. Łyny, na pol. Warmii, pow. olsztyński, 13 klm. na półn. od Olsztyna, nad traktem do Gutsztatu, w okolicy pagórkowej, z glebą piaszczystą, nieurodzajną; 1112 ha, 119 dm., 602 mk. Polaków, zajmujących się rolnictwem i hodowlą bydła. Poczta w miejscu. W 1360 r. otrzymali Nicolaus et Hinczko Sprenzen na prawie chełm. 60 włók „ad locationem villae Spigelberg„.