Tuławki

Tuławki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.XII, Warszawa 1891.

Tuławki, niem. Tollack Gross i Klein, wś, pow. olsztyński, st. p. Spiegelberg. Achacy v. d. Trenk, kanon. warmiński, sprzedał r. 1540 w dobrach swych Tuławki, w kameracie jeziorańskim, 6 włók sołeckich Bartłomiejowi Koniecznemu za 60 grzyw. (Kętrzyński, O ludn. pol.).