Dom Warmiński – Turystyczne odkrywanie Warmii

Projekt pod nazwą „Dom Warmiński – Turystyczne odkrywanie Warmii” jest projektem finansowanym w 75% ze środków ZPORR, a w 25% ze środków własnych beneficjentów. Liderem projektu jest powiat olsztyński, zaś partnerami – powiaty lidzbarski i braniewski. Celem projektu jest promowanie turystyki i kultury na obszarze historycznej Warmii. W ramach projektu planowane są następujące imprezy:

Konferencja Krańce Europy – maj 2007

Międzynarodowa konferencja naukowa we Fromborku poświęcona problemom tożsamości kulturowej regionów Europy, rozwojowi turystyki, kwestiom dziedzictwa kulturowego.

Konferencja Turystyczne Perspektywy Warmii – maj 2007

Konferencja naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę „Wszechnica Warmińska” w Lidzbarku Warmińskim poświęcona turystyce regionu oraz Stowarzyszeniu „Dom Warmiński” jako czołowemu inicjatorowi działań z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki kulturowej.

Muzyczne Łosiery – czerwiec 2007

Cykl koncertów muzyki chóralnej nawiązujące do tradycji warmińskich pielgrzymek „z łosierą” (ofiarą). Pielgrzymki te były organizowane przez mieszkańców wsi do pobliskich sanktuariów od XVII do połowy XX wieku. W trakcie pielgrzymek ludność wsi śpiewała intonowane przez „przepowiadacza łosier” tradycyjne warmińskie pieśni pielgrzymkowe. Ideą imprezy jest zorganizowanie koncertów w miejscach, które w przeszłości stanowiły cel wędrówek pielgrzymów.

Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy – czerwiec 2007

 Impreza rodzinna odbywająca się w dniach 14-16 czerwca, mająca na celu poznanie historii, zabytków oraz walorów krajobrazowych historycznej Warmii. Rajd przebiegać będzie 5 wytyczonymi trasami rowerowymi z metą w Braniewie.

II Międzynarodowe Warmińskie Spotkania Twórcze – czerwiec 2007

Impreza odbywająca się w Braniewie i okolicach. Wybitni artyści plastycy z całego kraju i zagranicy podczas pleneru malarskiego malować będą krajobrazy i zabytki Warmii. Efektem pleneru będzie wystawa prac zorganizowana w Braniewskim Centrum Kultury.

Biennale wyrobów z bursztynu – czerwiec 2007

Międzynarodowy konkurs na wyrób artystyczny z bursztynu odbywający się we Fromborku. Wspaniałe święto jubilerów i bursztynników z całego świata. Impreza z atrakcyjnymi nagrodami i pokonkursową wystawą w Wieży Radziejowskiego na fromborskim Wzgórzu Katedralnym.

Spływ kajakowy rzekami Warmii – sierpień 2007

Impreza mająca na celu promocję turystyki kajakowej jako aktywnej formy wypoczynku w ramach turystyki kulturowej. Rzekami całej Warmii uczestnicy spływu popłyną do serca regionu – zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.

Regaty żeglarskie o bursztyn miasta Kopernika – sierpień 2007

Regaty organizowane na Zalewie Wiślanym w pobliżu Fromborka.

Festiwal Muzyki Organowej we Fromborku – sierpień 2007

W ramach projektu planowane jest dofinansowanie XL Festiwalu Muzyki Organowej we Fromborku. Jest to jeden z najbardziej znanych festiwali muzyki organowej na świecie. Artyści z całego świata – prawdziwi mistrzowie muzyki grać będą na unikatowych fromborskich organach z Katedry Warmińskiej.

Koncerty Organowe w Świętej Lipce – sierpień 2007

Organy w Świętej Lipce są jednym z najlepszych tego typu instrumentów w Polsce, zaś Święta Lipka, zwana Częstochową Północy to jedno
z najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych w naszym kraju. Celem imprezy jest ukazanie pięknego brzmienia organów i popularyzacja tego typu muzyki.

Targi Warmińskie – wrzesień 2007

Targi promujące turystykę na Warmii w oparciu o gospodarstwa agroturystyczne. Na targach przewidziana jest prezentacja gospodarstw agroturystycznych z terenu historycznej Warmii, biur turystycznych oferujących turystom możliwości poznania piękna i zabytków regionu.

Konkurs fotograficzny Turystyczne odkrywanie Warmii – październik 2007

Konkurs przeznaczony zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów fotografii, poświęcony zabytkom i krajobrazowi regionu. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Finał imprezy, połączony z wystawą prac konkursowych odbędzie się na zamku w Lidzbarku Warmińskim.

Konferencja Dni Dziedzictwa Warmii VI – wrzesień 2007

W ramach projektu planowane jest dofinansowanie cyklicznej konferencji naukowej odbywającej się co roku w murach lidzbarskiego zamku. Najlepsi naukowcy regionu prezentują swoje referaty poświęcone tematyce warmińskiej. Tematem tegorocznej konferencji są wojny na Warmii.

Warmińska Spiżarnia – październik 2007

Impreza prezentująca tradycyjne wyroby i przetwory przygotowywane w gospodarstwach agroturystycznych. Celem imprezy jest nie tylko promocja tych gospodarstw i zdrowej żywności ale również pokazanie bogatej tradycji kulinarnej regionu.

Kolędy 4 kultur – grudzień 2007

Impreza świąteczna ukazująca Warmię jako tygiel kulturowy zamieszkały dzisiaj przez przybyszów z różnych regionów dawnej, przedwojennej Polski oraz Niemców, Ukraińców, Litwinów.