Szlak 6 Dadaj – Silice

Odcinek j. Dadaj – Dobre Miasto
Dadaj – j. Dadaj (kierunek w prawo) – rz. Dadaj (Kromerowo) – rz. Dadaj (Klimkowo elektrownia – tu należy przenieść kajaki 100 m prawą stroną) – rz. Dadaj (Tumiany – most) – rz. Dadaj (j. Tumiańskie – wejście na jezioro) – rz. Dadaj (j. Tumiańskie – wyjście z jeziora) – rz. Dadaj (Tumiany – wejście na jezioro 100 m) – j. Pisz (wyspa – kierunek w prawo wyjście z jeziora 500 m) – j. Pisz (rz.Pisz – ujście rzeki) – rz. Pisa (Zalesie – linia elektryczna) – rz. Pisa (Barczewo – rozlewisko w Barczewie) – rz. Pisa (Barczewo – przenoska prawym brzegiem 300 m) – Kan. Kiermas (Barczewo – wodowanie) – Kan. Kiermas (rz. Pisa – wejście rz. Pisa) – rz. Pisa (Barczewko – miejsce odpoczynku na prawym brzegu) – rz. Pisa (j. Wadąg – wejście na jezioro Wadąg – kierunek w prawo) – j. Wadąg (Szypry – zakręt w lewo) – j. Wadąg (Myki – wypływ rzeki) – rz. Wadąg (Zalbki) – rz. Wadąg (Wadąg) – rz. Wadąg (Starorzecze) – rz. Wadąg – rz. Wadąg (Wadąg – przenoska) – rz. Wadąg (Kieźliny – elektrownia wodna – przenoska prawym brzegiem) – rz. Wadąg (Kieźliny – most) – rz. Wadąg (rz. Łyna – kierunek w prawo) – rz. Łyna (Redykajny – elektrownia wodna – przenoska lewym brzegiem) – rz. Łyna (Brąswałd – przenoska lewym brzegiem wzdłuż przepławki) – rz. Łyna (Barkweda Jazomost – przenoska prawym brzegiem) – rz. Łyna (Kłódka – pole namiotowe na prawym brzegu) – rz. Łyna (Dobre Miasto – elektrownia wodna, przenoska prawym brzegiem)

Odcinek jezioro Kosno – Barczewo
j. Kosno (Łajs) – j. Kośno (kierunek w lewo) – j. Kośno (rz. Kośno) – rz. Kośna (L> Mendryny – miejscówka) – rz. Kośna (Purdka) – rz. Kośna (Purda) – rz. Kośna (Pajtuński Młyn – przenoska 150 m) – rz. Kośna (Patryki przenoska) – Kan. Kiermas – Kan Elżbiety – J Silickie (Silice – wyjście z jeziora, wejście na Kan. Kiermas) – Kan. Kiermas (Bogdany – most) – Kan. Kan. Kiermas (Sapuny) – Kan. Kiermas (j. Kiermas)

Odcinek jezioro Linowskie – jezioro Silickie
j. Linowskie (Klewki) – j. Klebarskie (Klebark Wielki – pole biwakowe na lewym brzegu) – j. Silickie (Silice – pole biwakowe na prawym brzegu)