Słobity (Schlobitten) – ważne miejsce na mapie Prus Wschodnich

Dziś już mało kto pamięta – poza okolicznymi mieszkańcami – że ziemie leżące dziś w województwie warmińsko-mazurskim w większości znajdowały się w rękach trzech wielkich pruskich rodów magnackich: Donchoffów, Lehndorff i Dohnów. To właśnie do tych ostatnich należała miejscowość Słobity z pięknym barokowym pałacem, służącym za główną siedzibę rodową. Rezydencja ta gościła najznamienitszych gości z cesarzem niemieckim Wilhelmem II i marszałkiem Bernadottem – późniejszym królem Szwecji na czele. Słobity mają swój udział w wielkiej zagadce dotyczącej ukrycia bursztynowej komnaty czy intrygach zmierzających do obalenia Hitlera.

Pałac w Słobitach, źródło: slobity.com.pl

Patrząc dziś na obraz wsi ciężko uwierzyć, że jeszcze 70 lat temu nie mogło jej zabraknąć na politycznej, ekonomicznej i kulturowej mapie Prus Wschodnich. By ocalić to miejsce od zapomnienia powstała strona internetowa www.slobity.com.pl, prowadzona przez studenta olsztyńskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Strona ma na celu przybliżenie internautom przedwojennych i powojennych losów najpiękniejszych pałaców Prus Wschodnich oraz ich właścicieli. Zapraszam do odwiedzin i wsparcia projektu.

Pałac w Słobitach obecnie, źródło: slobity.com.pl

Zabudowania wiejskie w Słobitach obecnie, źródło: slobity.com.pl

Zabudowania wiejskie w Słobitach obecnie, źródło: slobity.com.pl

Strona internetowa o Słobitach: www.slobity.com.pl