Borussiae Regnum

Mapa wykonana przez T.C. Lottera w Augsburgu, w roku 1758. [Źródło: „Dialog. Magazyn Polsko-niemiecki”, 2001, nr 55/56]