Das Deutsche Ordensland

Zakon Niemiecki w XIV stuleciu to mapa propagandowa wydana w XX-leciu międzywojennym. Mapę tę prezentujemy Państwu dzięki Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie na podstawie zawartego przez Dom Warmiński i Muzeum porozumienia o współpracy. Autorem zdjęcia mapy jest Grzegorz Kumorowicz.

Wszelkie prawa zastrzeżone