M. Kopernik, Sposób urządzenia monety

Mikołaj KOpernik

Mikołaj Kopernik był nie tylko genialnym astronomem, ale też świetnym administratorem, poetą, tłumaczem, wreszcie ekonomistą. Traktat „Sposób urządzenia monety” jest efektem wystąpienia Kopernika na sejmiku stanów pruskich w 1522 r. z projektem reformy monetarnej. W 6 lat później opracował swe wystąpienie nadając mu formę łacińskiego memoriału.