Anno von Sangershausen

Anno von Sangershausen 1256-1273

NAWYŻSZY MISTRZ KRZYŻACKI SIÓDMY

Roku Pańskiego 1263 mistrzem wielkim wybrany jest od wszech braciej Hanus Sangerhausen, za panowania w Polszcze króla Bolesława Wstydliwego a za cesarza Wilhelma,pós który to mistrz lat dwanaście panował. Za tego mistrza roku 1263 Litwa Parnawę, miasto iflantskie nad morzem zburzyli w dzień Oczyszczenia Panny Maryjej. A w tydzień potem u Dinamuntu Krzyżacy iflantscy z nimi bitwę mieli. Roku zaś 1264 zasię Prusowie, Żmodź, Litwa pogani do sambijskiej ziemi wtargnęli i miasta Wiłowa mocnie pod Krzyżaki dobywali. Ale gdy im Tupodel mistrz nad kuszami, hetmana ich zabił i w samych szkodę niemałą uczynił, odstąpić musieli. Zbierali się potem na nie Niemcy z Polaki kilakroć, jako roku 1265 książe brunszwickie i landgraf turyngeński z wielką mocą Krzyżakom na moc przybył. Roku zaś 1266 Otto margraf morawski z synem swoim nie mniejszy lud przywiódł. Ottokarus też król czeski z mnohościę ludu swego przyciągnął, ale wszyscy nic godnego nie sprawili.

Roku 1268 w tych częstych a szkodliwych krześcijaństwu wojennych burdach Helmeryk mistrz ziemie pruskiej i Teodoryk marszałek wielki, i przedniejsze wojska niemieckie poległy. Potem roku 1269 na powietrzu widziano, gdy się wojska potykały na koniech, a chrzęst jako od zbrój słyszano. Roku zaś 1270 między Mszczujem i Warcisławem pomorskimi książęty burdy były. Warcisław od Mszczuja dwakroć porażony, nie miał potem za co by walczył, ale Konradowi margrabi brandeburskiemu spadek swój po bracie Gdańsk zastawił, który też Konrad zaraz dobrze opatrzył, a w tym Warcisław umarł.

Mszczuj dochodzić Gdańska prawem przyrodzonym po bracie chciał, ale nie miał mocy z margrabią, uciekł się przeto do Piusa kaliskiego książęcia p o pomoc, który pomniąc krzywdy od zięcia swego margrabie, zebrał wojsko Polaków na pomoc Mszczujowi, gotowemu też z swymi Pomorzany. Obegnali Gdańsk, zamku dobyli acz nie zarazem, wielkie korzyści od Niemców pobrali. Dwu mieszczan dał tam ściąć Mszczuj, którzy dzierżeli stronę margrabinę, Arnolda i Jakuba, a ich wsi obrócił na biskupstwo włocławskie, Skrobotów i Witunowo.

Tegoż roku 20 dnia stycznia w ziemi krakowskiej we wsi Nakiel 36 dzieci żywych jednym porodzeniem szlachetna Margareta, małżonka grofa Wyrobosława, urodziła, które tegoż dnia pomarły. Tegoż roku 1270 u Kalisza urodził się cielec o siedmi nogach, o dwu głowach, ze psiemi zębami, z których jedna głowa na własnym przyrodzonym miejscu, a druga u ogona była, jego ścierwu ani ptacy, ani psi nie chcieli jeść. Tegoż roku w rzekach szląskich Odrze i Nysie przez trzy dni woda krwawa płynęła, a we wsi Michałowie deszcz krwawy przez trzy dni padał. Powódż też z ustawicznych dżdżów była na podziwienie. Tegoż roku pod Ozylią, wyspą Krzyżaków iflantskich, z Litwą bitwa była na ledzie, bo ta wyspa jest 7 mil od brzegu na morzu, ma zamki dwa, Arschumborg i Schonenborg; dziś ją Magnus trzyma.

Nawyższy mistrz pruski na urzędzie swym 12 lat wykonawszy, dług śmierci zapłacił w Trewirze, tamże pogrzebion.