Marcin Truchsess

Marcin Truchsess 1477-1489

TRZYDZIESTY I PIERWSZY MISTRZ PRUSKI

Marcin Teuchses von Wetzhausen na stolicę mistrzowską roku 1477 obrany, za panowania cesarza Fryderyka tego imienia trzeciego a Kazimierza króla polskiego. Ten się królowi z przysięgi wyłamował, ale ją potem roku 1479 uczynił, a tak pokój w Prusiech był. Był na urzędzie 12 lat, w Królewcu umarł, tamże na tumie pogrzebion.

Roku 1477 Iwan Wasilewic kniaź moskiewski Nowogród Wielki, miasto zacne i bogate (którego był Witułt dostał i dań do litewskiego skarbu z niego ułożył) wziął i dotychmiast trzyma. Podziwienia rzecz godną kronikarze piszą, że tam miał wziąć jednego z drugim: złota, śrzebra, kamieni drogich, pereł trzysta wozów albo kolas na ten czas, a szat z innymi statki bez liczby. Mieszczanom tylko trzecią część majętności ich, i to bez pochyby podlejszą, puścił:

Roku 1479 Stefan Batory wojewoda siedmigrodzki z nierównymi poczty Węgrów 90 000 Turków poraził u Subinowa, a 50 zacniejszych poimali Węgrzy.

Roku 1485 Stefan wołoski wojewoda, sławny wielkimi zwycięstwy nad Turki, hołd i przysięgę królowi Kazimierzowi w Kołomyjej czynił, obiecując się być z bojary swymi króla posłuszen. Jeszcze na ten czas straszne imię było polskie Turkom. Dał król wojewodzie Iudu polskiego pomoc, z którymi barzo Turki trapił.

Lata 1489 Tatarowie ruskie ziemie. wojowali, przeciw którym król syna, Jana Olbrachta, wyprawił, poraził je na błotach miedzy jeziory i wiele ich poimał.