Architektura drewniana – Gmina Jonkowo

Architektura drewniana – Gmina Jonkowo

Stękiny

Chałupa nr 13 XIX w. zbudowana z belek drewnianych w zrąb, na jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy kryty czerwoną dachówką. Szczyt w części górnej oszalowany pionowo deskami, w dolnej częściowe oszalowanie z desek. Podmurówka z kamienia polnego.

Chałupa zbudowana w XIX w. Z belek drewnianych w zrąb, na jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy z mansardą, kryty dachówką. W części frontowej drewniany ganek. Szczyt oszalowany pionowo deskami. Podmurówka z kamienia, otynkowana.

Chałupa nr 7 Zbudowana w XIX w. Z belek drewnianych w zrąb, na jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy z mansardą, kryty dachówką. W części frontowej drewniany ganek. Szczyt oszalowany pionowo deskami. Podmurówka z kamienia, otynkowana.

Chałupa nr 87 Usytuowana na kolonii. Zbudowana w XIX w. Z belek drewnianych w zrąb, na jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Szczyt oszalowany pionowo deskami. Podmurówka z kamienia polnego.

Chałupa nr 12 Zbudowana w XIX w. Z belek drewnianych w zrąb, na jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy, kryty dachówka. Szczyt oszalowany pionowo deskami. Podmurówka z kamienia. Zabytek.

Chałupa nr 23 Zbudowana w w. XIX z belek drewnianych w zrąb na jaskółczy ogon. Szczyt w części górnej oszalowany pionowo deskami. Dach dwuspadowy, kryty eternitem. Podmurówka z kamienia.

Wołowno

Chałupa zbudowana w XIX w. Zbudowana z belek drewnianych w zrąb na jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy, kryty eternitem. Szczyt w części górnej oszalowany pionowo i skośnie deskami. Podmurówka z kamienia polnego.

Chałupa nr 29 Zbudowana w XIX w. Z belek drewnianych w zrąb, na jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy, kryty eternitem. Szczytem w części górnej oszalowany skośnie i pionowo deskami. Podmurówka z kamienia polnego.

Szałstry

Chałupa nr 13 Zbudowana w XIX w. Z belek drewnianych w zrąb, na jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy, kryty eternitem i częściowo strzechą. Szczyt w części górnej oszalowany pionowo deskami. Podmurówka z kamienia polnego.

Chałupa nr 33 Zbudowana w XIX w. Z belek drewnianych w zrąb, na jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy, kryty strzechą. Szczyt w części górnej oszalowany pionowo deskami. Podmurówka z kamienia polnego.

Chałupa nr 31 Zbudowana w XIX w. Z belek drewnianych w zrąb, na jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy, kryty strzechą i częściowo dachówką. Szczyt w części górnej oszalowany pionowo deskami. Podmurówka z kamienia polnego.

Chałupa nr 2 Z budowana w XIX w. Z belek drewnianych, otynkowana. Dach dwuspadowy, kryty strzechą. Podmurówka z kamienia polnego.

Stare Kawkowo

Chałupa nr 20 Zbudowana w XIX w. Z belek drewnianych w zrąb, na jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy kryty strzechą. Podmurówka z kamienia polnego.

Chałupa nr 22 Zbudowana w XIX w z belek drewnianych, otynkowana. Dach dwuspadowy, kryty strzechą. Szczyt w części górnej oszalowany skośnie i pionowo. Podmurówka z kamienia polnego.

Chałupa nr 1 Zbudowana w XIX w. Z belek drewnianych w zrąb na jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy, kryty eternitem. Szczyt w części górnej oszalowany pionowo deskami. Podmurówka z kamienia polnego.

Łomy

Chałupa nr 23 Zbudowana w XIX w. Z belek drewnianych uzupełniających cegłą. Konstrukcja wieńcowa. Szczyt w części górnej oszalowany skośnie deskami. Dach dwuspadowy, kryty eternitem. Podmurówka z kamienia polnego.

Wrzesina

Chałupa zbudowana w XIX w z kamienia polnego, drewna i gliny. Szczyt w części górnej oszalowany pionowo deskami. Dach dwuspadowy kryty czerwoną dachówką. Podmurówka z kamienia. Zamieszkały.

Chałupa zbudowana na podmurówce z kamienia polnego, z belek drewnianych – konstrukcja wieńcowa. Szczyt w części górnej oszalowany pionowo deskami. Dach dwuspadowy kryty czerwona dachówką. W części frontowej drewniany ganek z oknem.

Nowe Kawkowo

Chałupa drewniano-murowana z końca XIX w., część drewniana zrębowa, usytuowana kalenicowo, na podmurówce z kamienia polnego.