Architektura mieszkalna – Gmina Barczewo

Architektura mieszkalna – Gmina Barczewo

Skajboty

Dom mieszkalny nr 5 Z pocz. XX w. Murowany z cegły, otynkowany z mieszkalnym poddaszem; jednokondygnacyjny, częściowo przebudowany. Dach uskokowy kryty dachówką. Budynek /dom mieszkalny z pocz. XX w Murowany z cegły nie otynkowany jednokondygnacyjny z częściowo mieszkalnym poddaszem. Budynek /dom mieszkalny Murowany z cegły, otynkowany, pięcioosiowy. Na osi środkowej mansarda. Dach budynku dwuspadowy, mansardy jednospadowy – kryte dachówką.

Barczewo

Kamienica przy ul. Kraszewskiego 15 Neoklasycystyczna z XIX w. Murowana z cegły, otynkowana, piętrowa, od frontu siedmioosiowa – w części parterowej na środku otwór drzwiowy zakończony pełnym łukiem. Dach czterospadowy kryty dachówką. Kamieniczka przy ul. Wojska Polskiego nr 1 Elektryczna z pocz. XX w. Siedziba Urzędu miasta i gminy Barczewo. Murowana z cegły, nietynkowana, dwukondygnacyjna. Dach czterospadowy pokryty dachówką. Kamieniczka przy ul. Wojska Polskiego nr 3 Mieszkalna, elektryczna z pocz. XX w. Murowana z cegły, otynkowana. Elewacja frontowa trzyosiowa z drzwiami na osi środkowej.

Dach dwuspadowy, kryty dachówką. Z dachu, od frontu wystaje facjata z dwoma otworami okiennymi. Na osi środkowej drugiej kondygnacji balkon z metalową balustradą. Kamieniczka przy ul. Wojska Polskiego 14 Mieszkalna, secesyjna z ok. 1916 r., wielokrotnie remontowana w 2 poł. XX w. Budynek murowany z cegły, otynkowany, wolnostojący. Dwukondygnacyjna, podwyższony o ściankę kolankową. Elewacja frontowa pięcioosiowa, z dwoma rzędami prostokątnych okien i otworem drzwiowym w środku. Przed otworem drzwiowym taras otoczony żelazną balustradą. Na ścianie frontowej płycina z roślinną dekoracją stiukową. Kamieniczka przy ul. Wojska Polskiego nr 5 Mieszkalna, secesyjna z ok. 1900 r. Murowana z cegły, otynkowana, dwukondygnacyjna z częściowo mieszkalnym poddaszem. Dach dwuspadowy z trzema facjatami, kryty dachówką. Od frontu, na drugiej kondtygnacji murowany balkon z niewielką, dekoracyjną metalową balustradą. Kamieniczka przy ul. Wojska Polskiego nr 13 Mieszkalno – usługowa, eklektyczna, wzniesiona w 1910 r. wielokrotnie remontowana. Murowana z cegły i licowana cegłą o układzie główkowym,m dwukondygnacyjna. Elewacja frontowa czteroosiowa, w tym dwuosiowy ryzalit i dwuosiowy korpus. Trójkątny szczyt ryzalitu pod okapem zdobi dekoracyjny wieszar z profilowanych belek. Nad korpusem i ryzalitem dach dwuspadowy. Kamieniczka przy ul. Wojska Polskiego 1 Eklektyczna z pocz. XX w. Piętrowa z wystającą z połaci dachowej mieszkalną trzyosiową facjatą zakończoną trójkątnym szczytem. Murowana z cegły, piętrowa, otynkowana, podpiwniczona, wolno stojąca. Znajdujący się od frontu otwór drzwiowy zakończony pełnym łukiem – do wejścia trzystopniowe schodki. Dach czterospadowy kryty dachówką. Kamieniczki nr 3 i nr 4 przy ul. Mazurskiej Neoklasycystyczne, mieszkalno – handlowe z XIX w. Budynek nr 3 dwukondygnacyjny z szerokim oknem wystawowym i drzwiami w środku (wejście do pomieszczeń mieszkalnych na piętrze z budynku nr 4). Kamieniczka nr 4 trzykondygnacyjna, od frontu, na drugirej i trzeciej kondygnacji kbalkony z żelaznymi balustradami. Kamieniczki nr 3 i 5 przy ul. Kopernika Z przełomu XIX i XX w. K. Nr 5 neoklasycystyczna. Murowane z cegły, otynkowane, w zwartej zabudowie, dwupiętrowe z balkonami o żelaznej balustradzie. Nad oknami pięter dekoracyjne formy klasycystyczne. Kamieniczka nr 13 przy ul. Mickiewicza 13 Zwana “Domem Nowowiejskiego”. Murowana z XIX w., odbudowana w 1961 r. W kamieniczce urodził się znany kompozytor polski Feliks Nowowiejski (1877 – 1946), twórca “Hymnu Warmińskiego”, opery “Legenda Bałtyku”, melodii do słów M. Konopnickiej “Rota” i wielu innych. Na budynku, od frontu pamiątkowa tablica upamiętniająca fakt urodzin tu kompozytora, wewnątrz Muzeum Feliksa Nowowiejskiego.

Zespół kamieniczek przy ul. Mickiewicza Nr: 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 52, 54, 56, 60, 62, 64, i 66 z 1. i 2. połowy XIX w. Neoklasycystyczne i pseudoklasycystyczne, murowane z cegły i otynkowane, z drewnianymi stropami i drewnianą więźbą dachową. Dwu i trzykondygnacyjne, mieszkalno – usługowe i mieszkalno – handlowe. W kamieniczce nr 13 Muzeum Feliksa Nowowiejskiego.

Lamkowo

Dom mieszkalno – usługowy nr11

Dawna wójtówka. Neoklasycystyczny z XIX w. Murowany z cegły, otynkowany z drewnianymi stropami i drewnianą więźbą dachową. Jednokondygnacyjny, siedmioosiowy z dwuspadowym dachem i mieszkalnym poddaszem. Od frontu mansarda kryta dwuspadowym dachem.