Architektura mieszkalna – Gmina Dywity

Architektura mieszkalna – Gmina Dywity

Bukwałd

Chałupa wiejska nr 36 Wybudowana w pierwszej połowie XIX w. Ściany z zaprawy glinianej. Dach dwuspadowy, początkowo słomiany, w 1980 r. pokrycie zmieniono na eternit. Otynkowano również ściany. Szczyty odeskowane.