Architektura mieszkalna – Gmina Jeziorany

Architektura mieszkalna – Gmina Jeziorany

Jeziorany

Zespół kamieniczek przy ul. Kajki Nr 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 27, 41 i 49 z końca XIX w.; wille nr 30, 52, 56, 58 i 66 z początku XX w., mieszkalne i mieszkalno-usługowe (nr 19 Bank Spółdzielczy, nr 27 Żłobek Miejski, nr 49 Państwowy Dom Opieki) (?). Budynki murowane z cegły, dwu i trzykondygnacyjne, niektóre z mieszkalnym poddaszem. Dach dwuspadowe (nr 19 półmansardowy, nr 49 mansardowy), kryte dachówką – nr 11 płytkami eternitowymi. Wszystkie obiekty pochodzą z XIX lub początku XX w., zbudowane zostały w stylu neoklasycystycznym, pseudoklasycystycznym; wille nr 52, 56 i 66 secesyjne, nr 30 neogotycka z wieloboczną wieżą zamkniętą blankowaniem („zameczek”).

Kamieniczka mieszkalna nr 9 przy ul. M. Kopernika Z końca XIX w., dwukondygnacyjna i dom mieszkalny nr 37 z XIX w., jednokondygnacyjny. Budynki murowane z cegły, otynkowane, kryte dwuspadowymi dachami i dachówką, z częściowo mieszkalnym poddaszem.

Zespół kamieniczek przy ul. Krzywej Dom mieszkalny nr 7 z przełomu XVIII i XIX w., kamieniczki mieszkalne nr 10, 12, 14, 16, i 18 oraz kamieniczka mieszkalno-usługowa nr 11 z pierwszej połowy XIX w. – neoklasycystyczne (dom nr 7 klasycystyczny). Wszystkie budynki murowane z cegły i otynkowane z drewnianymi stropami i drewnianą więźbą dachową, dwukondygnacyjne (nr 7 dom jednokondygnacyjny, z dwuspadowymi dachami krytymi dachówką) Kamieniczka secesyjna przy ul. H. Sawickiej Z 1909 r., remont elewacji w 1976 r. Budynek dwukondygnacyjny, murowany z cegły, otynkowany, z drewnianymi stropami i drewnianą więźbą dachową. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Na osi środkowej w połaci dachu wystawka (facjata) zwieńczona spływowym i gzymsowym szczytem.