Grody i stanowiska obronne – Gmina Barczewo

Grody i stanowiska obronne – Gmina Barczewo

Barczewo

Fortyfikacje miejskie w Barczewie. Fragmenty murów miejskich i baszt wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, przy kościele św. Andrzeja i przy ul. R. Traugutta, gotyckie z 1376 – 1401 r. Nieznaczne fragmenty bramy miejskiej przy ul. Mostowej, gotyckiej z końca XIV w.

Grodzisko Krzyżowa Góra Grodzisko znajduje się na wzniesieniu zwanym Krzyżową Górą, potocznie zaś także Klasztorną Górą, położonym na lewym brzegu rzeki Pisy, około 1 km na wschód od miasta.

Dadaj

Półwysep Jeziora Dadaj

Grodzisko wczesnośredniowieczne na półwyspie Jeziora Dadaj, w pobliżu wsi Dadaj. Obecnie zupełnie niemal zarośnięte lasem jest mało czytelne.

Poniżej zdjęcie grodziska w całej okazałości (źródło:R. Odoj, Z pradziejów powiatu olsztyńskiego,[w:] Szkice olsztyńskie, Olsztyn 1967).

Barczewo

Dawny zamek biskupów warmińskich przy ul. Nowowiejskiego 9, gotycki z 1 poł. XIV w. W czasie wojny w 1414 r. poważnie zniszczony, a po pożarze w 1789 r. częściowo rozebrany. Odbudowany w 1832 r. w stylu klasycystycznym z zachowaniem i adaptowaniem fragmentów gotyckich murów i piwnic na szkołę przez budowniczego Leopolda Schimmelpheninga. W latach 60-tych XX w. Odremontowany i przystowowany dla potrzeb zakładu produkcyjnego. Obecnie budynek w bardzo złym stanie, choć została rozpoczęta jego renowacja. Z gotyckich elementów pozostały jedynie fundamenty, gotyckie piwnice, oraz fragment muru, wkomponowany w resztę budowli, widoczny od strony rzeki.

Maruny

Grodzisko. Duże i okazałe grodzisko położone po prawej stronie drogi na trasie Maruny-Szynowo.

Barczewko

Grodzisko „Stare Miasto”. W tym miejscu pierwotnie znajdowało się pruskie grodzisko, jeden z najważniejszych pruskich ośrodków – centrum włości Gunelauken. później lokowano tu m. Barczewo (niem. Alt-Watrenberg), które jednak zrównali z ziemią Litwini w roku 1354. Grodu nie odbudowano, a Barczewo przeniesiono w inne miejsce.