Grody i stanowiska obronne – Gmina Jeziorany

Grody i stanowiska obronne – Gmina Jeziorany

Jeziorany

Mury miejskie. Jedyne pozostałości po miejskich murach obronnych zrobionych z kamieni polnych. Niegdyś były to budzące respekt umocnienia.

Zamek gotycki. Pozostałości gotyckiego zamku należącego do biskupów warmińskich, wzniesionego w II poł. XIV wieku. Zamek uległ spaleniu w roku 1783 i nie został odbudowany; popadał w coraz większą ruinę, w związku z czym został rozebrany w I poł. XIX wieku. Jedyne jego ocalałe resztki wkomponowane są w budynek na Placu Zamkowym. Ów budynek pełni obecnie funkcję urzędu miasta.

Jeziorany – Święta Góra

Grodzisko Święta Góra pod Jezioranami – prawdopodobnie pełniła funkcje znacznie ważniejsze, niżeli tylko obronne. Na niej bowiem być może znajdował się ważny ośrodek kultu przedchrześcijańskiego.