Grodziska pruskie w fotografii Jerzego Miałduna

Fotografie Jerzego Miałduna

Dr inż. Jerzy Miałdun ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie. Od roku 1975 jest pracownikiem Katedry Fotogrametrii i Teledetekcji, najpierw Akademii Rolniczo-Technicznej, a obecnie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zajmuje się aplikacjami metod fotogrametrii i teledetekcji. Głównym kierunkiem jego zainteresowań jest zastosowanie metod fotogrametrii w archeologii, głównie w odtwarzaniu elementów krajobrazu kulturowego. Jerzy Miałdun jest również właścicielem firmy zajmującej się usługami kartograficznymi.

Kontakt: jerzy.mialdun@uwm.edu.pl